Rolnicze BHP - będą nowe wymogi dla gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-12-2016,9:05 Aktualizacja: 04-12-2016,9:29
A A A

Po 15 latach obowiązywania dotychczasowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich zostanie zastąpione przez nowe. Jego projekt jest w fazie konsultacji społecznych.

Gdy zostanie ogłoszone, wejdzie w życie po 6 miesiącach. I zastąpi rozporządzenie z 2001 roku, które obowiązuje obecnie. Bo dotyczy warunków bezpiecznej obsługi koni, bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz i pszczół. Nie reguluje natomiast pracy przy obsłudze zwierząt futerkowych, jeleniowatych oraz strusi utrzymywanych w warunkach fermowych, które zgodnie z ustawą z 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich właśnie do takich zwierząt zostały zaliczone.

asf,  program bioasekuracji, świnie, trzoda chlewna, hodowla świń

Wieś czeka rewolucja? Hodowla świń profesjonalna albo żadna

Ministerstwo rolnictwa chce wprowadzić w życie zmiany, które mogą doprowadzić do likwidacji małych gospodarstw, gdzie trzymane są świnie także na własny użytek. Resort przekonuje, że to jedyny sposób zwalczenia ASF w kraju. Jak...
Nowe rozporządzenie te gatunki zwierząt obejmuje. Uwzględniono w nim nowe technologie produkcji, w szczególności w gospodarstwach ekologicznych, prowadzących hodowlę wolno wybiegową lub chów bydła mięsnego w dużych stadach na terenach otwartych. Ponadto odzwierciedlenie w przepisach będzie mieć bezpieczeństwo pracowników obsługujących zwierzęta wewnątrz zagród, przy bezpośrednim z nimi kontakcie.

W projekcie uwzględniono też wymagania dotyczące nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeń inwentarskich, np. w zakresie wyposażenia w urządzenia ułatwiające prace przy dowozie i dozowaniu pasz czy usuwaniu dochodów, zabezpieczeń przed samoczynnym zamykaniem drzwi oraz zabezpieczeń w postaci przykrycia kanałów odprowadzających gnojówkę i gnojowice.

Tam, gdzie znajdują się poddasza użytkowe, otwory w stropach i ścianach służące do zrzucania pasz i słomy trzeba będzie zabezpieczyć balustradami, składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m oraz poręczami pomiędzy nimi, uniemożliwiającymi wypadnięcie.

asf, dziki, ognisko asf, świnie domowe

ASF. Likwidacja całej hodowli świń na Podlasiu nie jest rozwiązaniem

Likwidacja całej produkcji trzody chlewnej w województwie podlaskim nie przyniesie poprawy zarówno w możliwościach eksportowych Polski na rynki trzecie jak i eradykacji wirusa z kraju, gdyż wirus dalej będzie rozprzestrzeniał się w...
Szczegółowo określono również sposób obsługi zwierząt uznanych za niebezpieczne (to m.in. utrzymywanie w oddzielnych kojcach albo przywiązywanie), jak i zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym.

Jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, trzeba będzie np. zapewniać ogrodzone wybiegi wyposażone w wyjścia ewakuacyjne dla osób wykonujących prace przy obsłudze zwierząt, a także odłownię, czyli wydzielone pomieszczenie lub zagrodę dla bezpiecznego wykonywania zabiegów weterynaryjnych lub zootechnicznych.

Jeśli chodzi o pomieszczenia inwentarskie przeznaczone dla świń, przepis projektu rozporządzenia mówi, że należy stosować kojce skonstruowane tak, by umożliwiały: karmienie świń spoza kojca, odgrodzenie prosiąt od lochy bez konieczności wchodzenia do kojca czy natychmiastowe opuszczenie tego kojca przez osoby z obsługi.

"Chów i hodowla zwierząt gospodarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadków. Podczas obsługi zwierząt często dochodzi do uderzeń, przygnieceń lub ataku zwierząt na osoby je obsługujące. Niewłaściwe warunki pracy zwiększają liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz powodują czasową, długotrwałą lub trwałą niezdolność do pracy. Co roku odnotowuje się niemal trzy tysiące wypadków związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, z których kilka kończy się śmiercią poszkodowanych" - podkreśla ministerstwo rolnictwa w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu