Prezydent podpisał ustawę o IJHARS i KAS

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-01-2023,10:35 Aktualizacja: 25-01-2023,10:50
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Ustawa przenosi do KAS realizowane dotychczas przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) zadania w zakresie kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

ustawa o jakości artykułów rolno-spożywczych, IJHARS, KAS, Senat

Kontrole finansowania programów z unijnych środków przejdą z IJHARS do KAS

Senat jednogłośnie poparł ustawę o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Krajowej Administracji Skarbowej, nie wnosząc do niej poprawek. Nowe przepisy przenoszą kontrole finansowania programów z unijnych...

Obecnie rola szefa KAS polega jedynie na koordynowaniu kontroli przeprowadzanych przez organy IJHARS i ogólnym nadzorze nad tymi kontrolami. W ustawie zakłada się przekazanie pełnej odpowiedzialności za ww. kontrole szefowi KAS.

W tym celu w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uchyla się przepis powierzający taką kontrolę IJHARS oraz związane z nim inne przepisy tej ustawy, w tym karny sankcjonujący nieudostępnienie IJHARS dokumentów lub nieudzielenie informacji objętych zakresem kontroli. Jednocześnie dokonuje się zmian w ustawie z 16 listopada 2016 r. o KAS, w celu powierzenia sprawowania takiej kontroli organom KAS (dyrektorom izb administracji skarbowej).

Kontrole prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej są prowadzone na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

W dodawanych do ustawy o KAS przepisach zostały uregulowane podstawowe zasady przeprowadzania kontroli, w tym sporządzania protokołu z kontroli.

Określono również obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z prowadzeniem kontroli (przekazanie do organów KAS informacji i dokumentów o kontrolowanych transakcjach).

Pracownicy IJHARS i ministerstwa rolnictwa, wykonujący obecnie kontrole, staną się pracownikami KAS lub ministerstwa finansów. Zostaną też przeniesione planowane wydatki na ich wynagrodzenia.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia z wyjątkiem wskazanych przepisów, które wejdą w życie 15 lutego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej