Prezydent podpisał nowelę ustawy o paszach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-12-2022,8:05 Aktualizacja: 21-12-2022,8:05
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o paszach. Nowe prawo wdraża unijne przepisy w sprawie pasz leczniczych. Nowela przesuwa też zakaz stosowania pasz GMO do 1 stycznia 2025 r - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Chodzi o rządową nowelizację ustawy o paszach z 22 lipca 2006 r. oraz ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.

Jan Krzysztof Ardanowski, import śruty sojowej, ustawa o paszach, pasze GMO

Ardanowski ostro o nowelizacji ustawy o paszach: rząd pokazał słabość

Dla lobbystów nie jest ważne zdrowie Polaków, dla nich najważniejsze jest sprzedawanie soi GMO - mówi Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. W wywiadzie...

Celem ustawy jest wprowadzenie przepisów umożliwiających stosowanie w polskim porządku prawnym unijnego rozporządzenia w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz.

Znowelizowana ustawa określa zasady dotyczące wytwarzania, składu, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej dla zwierząt. Ustawa stanowi, że paszę leczniczą można wytwarzać jedynie z weterynaryjnych produktów leczniczych.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wytwarzania pasz leczniczych w mobilnych wytwórniach pasz leczniczych. Dotąd na rynku krajowym nie działały takie podmioty, dlatego działalność wytwórni musi być zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia do obrotu paszy leczniczej.

W ustawie określono, że warunkiem rozpoczęcia działalności na rynku pasz leczniczych, z wyłączeniem posiadaczy zwierząt futerkowych, będzie uzyskanie wpisu na listę prowadzoną przez właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, a także określono tryb wpisu na tę listę oraz skreślenia z niej.

gmo, pasze gmo, polski drób, trzoda chlewna, mięso drobiowe, żywienie zwierząt, śruta sojowa, #HodowcyRazem

Zakaz stosowania pasz GMO: ceny żywności wzrosną

Wprowadzenie od stycznia 2024 roku zakazu stosowania pasz GMO niesie ze sobą poważne skutki dla produkcji zwierzęcej. Inicjatywa #HodowcyRazem zwraca uwagę na zagrożenie w postaci jeszcze większego braku opłacalności w produkcji świń i drobiu. O...

Wprowadzono w ustawie pojęcie recepty weterynaryjnej na paszę leczniczą, która jest odzwierciedleniem obecnie funkcjonującego zlecenia na paszę leczniczą.

Nowela nakłada obowiązek przekazania niezużytej lub przeterminowanej paszy leczniczej podmiotom transportującym lub przechowującym tą paszę lub produkty pośrednie w zaplombowanych opakowaniach lub pojemnikach.

Wprowadzenie systemu gromadzenia i usuwania niezużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych lub produktów pośrednich związane jest z koniecznością zmiany ustawy o odpadach w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku bezwzględnego posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Ustawa ustanawia kary m.in. za niepowiadomienie powiatowego lekarza weterynarii o wytwarzaniu paszy leczniczej w mobilnej wytwórni, która posiada zatwierdzenie w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.

Ustawa przesuwa terminu wejścia w życie przepisu w sprawie zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych do karmienia zwierząt z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2025 r.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem terminu zakazu stosowania pasz GMO, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu