Prezydent podpisał nowelę o grupach producentów rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Ewa Wesołowska PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
17-08-2021,9:20 Aktualizacja: 17-08-2021,9:26
A A A

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy ułatwiają tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Chodzi o ustawę o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja doprecyzowuje niektóre obowiązujące dotąd przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych.

Ustawa zmniejsza m.in. "obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych przez członka grupy producentów rolnych produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, jaka musi zostać sprzedana do grupy, z co najmniej 80 proc. do co najmniej 70 proc., przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90 proc. producentów zrzeszonych w grupie (zamiast 100 proc. które obowiązują obecnie)".

senat, tworzenie producentów rolnych, ustawa o izbach rolniczych, Krajowa Rada Spółdzielcza

Senat o wsparciu organizacji rolnych i tworzeniu grup producentów

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Bez zmian przeszła z kolei nowelizacja ustawy, której celem jest ułatwienie tworzenia i funkcjonowanie grup producentów rolnych. Owe poprawki rozszerzają zakres...
Ponadto, wprowadza 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup, co wynika z konieczności sprawdzenia przez ARiMR wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przed uznaniem. Przewiduje również wydłużenie terminu na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy.

Ponadto, nowe przepisy przyznają prezesowi ARiMR kompetencje do stwierdzania nieważności decyzji w sprawie spełniania przez grupy producentów rolnych warunków określonych w ustawie z 15 września 2000 r., wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z 11 września 2015 r. Celem tej zmiany jest dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnego stanu prawnego dotyczącego uznawania oraz sprawowania nadzoru nad grupami producentów rolnych oraz obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie właściwości organów w postępowaniu nieważnościowym.

Inna zmiana, którą wprowadza ustawa, dotyczy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Dodano w niej przepisy upoważniające dyrektora OR ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów, do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek tej organizacji, wraz z określeniem elementów, jakie taki wniosek powinien zawierać, i niezbędnych załączników do niego dołączanych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej