Pakt dla Wsi jest już w wersji roboczej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2016,10:05 Aktualizacja: 18-05-2016,10:35
A A A

Zakończył się pierwszy etap pracy nad Paktem dla Wsi - dokumentem, którego realizacja pozowali na zmniejszenie różnic rozwojowych między miastem a wsią. Jest już wersja robocza tego dokumentu.

Opracowanie tego dokumentu realizowane jest we współpracy z ministrem rozwoju oraz innymi resortami, tak, aby można było efektywnie wykorzystać środki nie tylko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, ale także z polityki spójności.

jan szyszko, obieg zamknięty, recykling, biomasa, tereny niezurbanizowane

Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą dla wsi

Polska ma ogromne szanse, aby tereny niezurbanizowane stały się wzorem dla Europy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym - przekonywał na Pomorzu Zachodnim minister środowiska Jan Szyszko. Podczas briefingu w Tucznie szef resortu podsumował...

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa przypomniał, że w obecnej perspektywie finansowej jest do wykorzystania na rozwój obszarów wiejskich 13,5 mld euro wobec 17,2 mld euro w latach 2007-2013. Oznacza to, że brakuje 5,2 mld euro, które można by dołożyć z polityki spójności.

Na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa polityk mówił, że dotychczas w ramach szerokich konsultacji z udziałem samorządów województw, pozostałych resortów, instytutów naukowych, Izb Rolniczych oraz ekspertów z różnych dziedzin, zaproponowano ponad 360 propozycji różnorodnych przedsięwzięć do wykorzystania w ramach Paktu.

Analiza nadesłanych propozycji wykazuje, iż wiele z nich dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także edukacji na obszarach wiejskich. Natomiast w zakresie rozwoju infrastruktury największa liczba proponowanych przedsięwzięć dotyczy szeroko pojętej ochrony środowiska, czyli gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony gleb, modernizacji energetyki.
bezrobocie na wsi, bezrobocie, bezrobotni zapisani w urzędach pracy

Bezrobocie ukrywa się na wsiach

Oficjalnie bez pracy w sektorze rolnym jest tylko 47,3 tys. osób. To jednak zaledwie 2,4 proc. wszystkich bezrobotnych zapisanych w urzędach pracy. Powodem tych rozbieżności jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,...

Nadesłane propozycje przedsięwzięć stanowią punkt wyjścia do dalszych prac, które będą prowadzone w ramach zespołów eksperckich. W kolejnym kroku zostanie dokonana weryfikacja zgłoszonych przedsięwzięć, m.in. poprzez ocenę ich wykonalności w perspektywie krótko-, bądź średniookresowej, ocenę skali, efektów i potrzebnych nakładów do uruchomienia danego przedsięwzięcia.

Zarudzki dodał, że Pakt dla wsi będzie dokumentem rządowym w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, takim motorem napędowym współpracy, koordynacji, efektywności i przemyślanego wydatkowania pieniędzy.

Renata Calak, zastępca dyrektora departamentu strategii rozwoju Ministerstwa Rozwoju poinformowała, że obecnie zaawansowane są prace nad założeniami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma pokazać wizję, w jakim kierunku będzie modernizowana Polska, by uniknąć "pułapki średniego wzrostu".
pakt dla wsi, krzysztof jurgiel, zarządzanie w rolnictwie

Ministerstwo pracuje nad "paktem dla wsi"

Resort rolnictwa pracuje nad zmianą podejścia do rozwoju obszarów wiejskich. Chodzi o "pakt dla wsi", czyli program, za który będzie odpowiedzialny cały rząd, a nie tylko resort rolnictwa - poinformował Krzysztof Jurgiel,...

Teraz projekt założeń będzie dostosowywany do wymogów ustawowych i będzie przygotowywana średniookresowa strategia rozwoju kraju. Proces ten resort chce przeprowadzić do lipca (II etap). Następnie rozpoczną się konsultacje społeczne, dokonana będzie ocena oddziaływania na środowisko (III etap). Zatwierdzenie projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przez rząd planuje się na październik.

Calak zaznaczyła, że resort rozwoju pracuje nie tylko nad "paktem dla wsi", ale także dla innych regionów, np. będzie to pakt lub program dla małych i średnich miast, dla miast, które straciły swoje funkcje społeczne.

Chodzi o włączenie obszarów wiejskich oraz mniejszych miast w procesy rozwojowe i uwolnienie niewykorzystanych potencjałów.

Przewiduje się, że przedsięwzięcia "paktu dla wsi" będą finansowane z różnych źródeł, także ze środków krajowych, a nie tylko ze środków polityk spójności - zaznaczyła Calak. Dodała, że jednak ważne jest wydatkowanie unijnych pieniędzy, gdyż są już opóźnienia w tym zakresie. Rozliczenie unijnych projektów musi nastąpić do 2023 roku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021