Jest rozporządzenie. Wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać dłużej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
15-05-2023,20:55 Aktualizacja: 15-05-2023,20:57
A A A

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w tym roku można składać do 30 czerwca. Ponadto do 17 lipca 2023 r. został wydłużony czas na złożenie zmian do tych wniosków - podało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi ws. określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2023 r. zostało opublikowane w piątek 12 maja.

Zgodnie z rozporządzeniem, wnioski o płatności bezpośrednie, przejściowe wsparcie krajowe, działania obszarowe w ramach II filaru WPR, tj. działanie Rolnictwo ekologiczne, płatności ONW, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz premie w ramach działania zalesieniowego można składać do 30 czerwca br.

wir, wielkopolska izba rolnicza, dopłaty bezpośrednie, wnioski, ekoschematy

Wniosków o dopłaty przybywa. Jakie ekoschematy wybierają rolnicy?

Od momentu podpisania rozporządzenia „dobrostan zwierząt” można dostrzec lekkie ożywienie i wzrost tempa składania wniosków w ramach tego ekoschematu, chociaż brakuje jeszcze narzędzi, takich jak plan poprawy dobrostanu...

Ponadto do 17 lipca 2023 r. został wydłużony czas na złożenie zmian do tych wniosków.

Resort rolnictwa wskazał, że wniosek o przyznanie płatności obszarowych może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty.

Według dotychczasowych przepisów, wniosek o przyznanie pomocy należało złożyć od 15 marca do 15 maja, a zmiany wniosku o przyznanie pomocy trzeba było dokonać do dnia 31 maja roku, w którym dany wniosek został złożony.

W uzasadnieniu rozporządzenia wyjaśniono, że wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych ma związek z tym, że w tym roku kampania składania wniosków przebiega po raz pierwszy według nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. O dłuższy termin apelowały organizacje rolnicze.

W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Najważniejsza zmiana dotyczy tzw. ekoschematów, czyli sześciu działań związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolnej. W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają rolnikom eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Nabór jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie