Dziesiątki tysięcy rolników będą mogły skorzystać z dofinansowania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-01-2020,10:00 Aktualizacja: 25-01-2020,20:22
A A A

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą dopłat dla rolników z tytułu utrzymywania krów oraz trzody chlewnej w warunkach ponad wymagane normy. Jest na to 50 mln euro, szacuje się, że z dofinansowania może skorzystać ok. 65 tys. rolników.

W czasie pierwszego czytania, na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa do rządowego projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 zostały zgłoszone 3 poprawki.

wołowina, Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska, jan krzysztof ardanowski

Stabilizuje się sytuacja na rynku wołowiny

Sytuacja na rynku wołowiny powoli stabilizuje się. Od połowy lipca 2019 roku przestały spadać ceny w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Działania, które należy podjąć w tym sektorze były tematem spotkania ministra Jana Krzysztofa...

Zgłosił je poseł Ryszard Bartosik (PiS), choć faktycznie są to poprawki rządowe. Najważniejsza z nich dotyczy możliwości składania także w tym roku, oświadczenia rolnika, w ktorego gospodarstwie którego nie zaszły zmiany w stosunku do poprzedniego roku, zamiast e-wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że w 2020 r. e-wnioski będzie składało 100 proc. beneficjentów.

Jak mówił podczas II czytania projektu, poseł sprawozdawca Kazimierz Gwiazdowski (PiS), celem ustawy jest rekompensowanie rolnikom kosztów z związanych utrzymywaniem zwierząt w podwyższonych standardach, tj. poprawy ich dobrostanu.

Ustawa zakłada, że rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy, np. zwiększając powierzchnię przypadającą na zwierzę o co najmniej 20 proc. ponad wymogi minimalne, albo dając zwierzętom dostęp do pastwiska lub wybiegu.

eksport wieprzowiny z UE, trzoda chlewna, mięso wieprzowe, Chiny, ASF

Unia Europejska bije rekord w eksporcie wieprzowiny

Eksport produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej w październiku 2019 r. wzrósł o 12% rok do roku. Trend ten był głównie spowodowany zwiększeniem sprzedaży mięsa wieprzowego.    Unijna wartość eksportu...

Na dodatkowe dopłaty zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania "Dobrostan zwierząt" z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacuje się, że z tej pomocy może skorzystać ok. 65 tys. rolników - hodowców krów i świń.

Do otrzymania pieniędzy potrzebne będzie przygotowanie planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Rolnik dostanie dopłatę w wysokości 185 zł rocznie do krowy mlecznej, jeżeli będzie ją wypasał przez minimum 120 dni, dopłata dla krów mlecznych utrzymywanych grupowo w budynkach, gdy ich powierzchnia zostanie zwiększona o 20 proc., wyniesie 595 zł rocznie.

W przypadku krów "mamek" płatność będzie przyznana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu (od 16 października do 14 marca) dostęp do środowiska zewnętrznego w wysokości 329 zł rocznie.

Przewiduje się, że dopłata dla hodowców trzody wyniesie: 301 zł rocznie na lochę, 24 zł na tucznika. Przepisy nie przewidują utrzymania świń na wolnym wybiegu dopóki w Polsce jest afrykański pomór świń.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego składania oświadczeń, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2020 r. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej