Dobiegają końca prace nad projektem ustawy o sołtysach i radach sołeckich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Agnieszka Grzelak-Michałowska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2023,14:00 Aktualizacja: 22-03-2023,12:40
A A A

Pod koniec marca zakończą się prace nad projektem inicjatywy ustawodawczej Senatu regulującej zadania i uprawnienia sołtysów i rad sołeckich - poinformowali Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny i Dariusz Klimczak, poseł PSL.

- W Polsce mamy ponad 40 tys. sołtysów, z czego 48 proc. to panie sołtyski. Posłowie PSL przygotowali dokument sankcjonujący pracę sołtysów i rad sołeckich, ale został zamrożony przez marszałek (Sejmu) Elżbietę Witek. Korzystając z pracy, która została już wykonana, przygotowaliśmy własny projekt inicjatywy ustawodawczej Senatu. Prace wkrótce zostaną zakończone - poinformował Kwiatkowski.

sołtysi, dane sołtysów, kowr, rafał romanowski

KOWR zbiera takie dane z wiosek? Resort odpowiada

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie podejmował i nie planuje podjęcia działań w celu tworzenia bazy danych kontaktowych sołtysów - zapewnia Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa. „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w...

30 marca w sprawie projektu spotka się komisja ustawodawcza. Dokument ma regulować wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem sołtysów; zarówno w zakresie opisania ich zadań oraz mienia, jakim mogą dysponować. Jako jedno ze źródeł finansowania zadań sołeckich wskazano odpisy w wysokości 1,5 proc. podatku, których można byłoby dokonywać na rzecz właściwej z punktu widzenia zamieszkania rady sołeckiej.

Klimczak przypomniał, że sołtys jest najważniejszą osobą na wsi i pełni niezwykle ważną rolę. - Sołtys pełni rolę nie tylko pośrednika między urzędem gminy i społecznością wiejską, ale wykonuje zadania pomocnicze w stosunku do innych instytucji, np. agencji rolnych, KRUS, weterynarii. Wieś się zmienia, osiedla się na niej coraz więcej osób, które przeprowadziły się z miasta. Potrzeby społeczności wiejskiej są zupełnie inne, a zadania sołtysa - coraz szersze - zaznaczył.

W opinii posła PSL, sołtysi wykonują pracę na pełen etat, dlatego warto sformalizować ich kompetencje i nadać osobowość prawną całemu sołectwu. Polityk uważa, że jest to istotne z punktu widzenia każdego mieszkańca wsi, który interesuje się nie tylko sprawami związanymi z rolnictwem, ale też z mediami, ochroną środowiska, krajobrazu.

Z obserwacji Klimczaka wynika, że obecnie sołtysi wykonują wiele zadań nieformalnie; nie każdy urząd gminy i wójt zaprasza ich na sesje, regulacje dotyczące diet i odpisów nie są w kraju jednolite. Odpowiedzią na te potrzeby ma być projekt ustawy, który jest inicjatywą ponadpartyjną.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie