Będzie wsparcie. Nowelizacja ustawy o izbach rolniczych podpisana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-06-2015,8:45 Aktualizacja: 08-06-2015,9:13
A A A

Bronisław Komorowski zdecydował się podpisać ustawę z 15 maja o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja do 2020 roku przedłuża wsparcie finansowe z budżetu państwa dla uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników w Unii Europejskiej.

Sejm za rozszerzeniem listy organizacji, za które składki w UE płaci budżet

Za więcej niż dotychczas organizacji rolniczych budżet zapłaci składki członkowskie w unijnych organizacjach rolniczych - Sejm poparł w piątek stosowne poprawki Senatu do ustawy o izbach rolniczych. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Sprawa dotyczy...
Kancelaria Prezydenta RP informuje, że koszty ponoszone będą przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej (ok. 4 mln zł rocznie).

Dofinansowane będą koszty związane z uczestnictwem:

  • po pierwsze, izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,
  • po drugie, Krajowej Rady Spółdzielczej w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),
  • po trzecie, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA).


"Należy zaznaczyć, że dotychczasowe dofinansowanie przewidziane na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych wygasło z końcem 2014 r." - przypomina Kancelaria Prezydenta RP.

Ustawa przedłuża dofinansowanie o 6 lat, czyli do końca 2020 r. Jednocześnie rozszerza dotychczasową grupę podmiotów uprawnionych do dotacji o Krajową Radę Spółdzielczą oraz stowarzyszenia zrzeszające młodych rolników.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie