BCC chwali ministerstwo za projekt rozporządzenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2019,10:20 Aktualizacja: 15-02-2019,10:48
A A A

Business Centre Club, czyli jedna z najstarszych i najbardziej wpływowych polskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców, przedstawiła opinię dotyczącą projektu rozporządzenia resortu rolnictwa z 8 stycznia br.

Chodzi o przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego PROW na lata 2014-2020.

Zaproponowane zmiany mają na celu korektę rozporządzenia z 13 marca 2015 r. Istota zaproponowanych zmian wynika z potrzeby doprecyzowania zasad weryfikacji powiązania udzielonego wsparcia z produkcją ekologiczną realizowaną przez producentów rolnych.

żywność ekologiczna, biożywność, żywność bez pestycydów, Karol Krajewski, ministerstwo rolnictwa

Rynek żywności ekologicznej w kryzysie. Resort chce to zmienić

Powierzchnia upraw ekologicznych w kraju systematycznie spada, a rynek jest w kryzysie. Sprzedaż biożywności jest wprawdzie na wysokim poziomie, ale ma w tym udział większy import. Ministerstwo rolnictwa chce wspierać ten segment produkcji rolnej....
Oczekiwanym efektem ma być osiągnięcie lepszych niż dotychczas rezultatów rynkowych, czyli zwiększenie podaży produktów ekologicznych.

"W opinii BCC, projekt rozporządzenia jest korzystny i pozytywnie wpłynie na polskie rolnictwo oraz konsumentów" - informuje organizacja.

- Szczegółowe, nowe zapisy zaproponowane w nowelizacji rozporządzenia w istotny sposób ułatwiają monitorowanie struktury dotowanych upraw ekologicznych oraz wykorzystania niektórych rodzajów tych upraw dla potrzeb utrzymywania obsady własnych zwierząt hodowlanych. Powinny zatem przełożyć się na zwiększenie rynkowych efektów udzielonego dofinansowania - uważa dr Grażyna Magdziak, ekspertka BCC ds. przekształceń własnościowych.

W jej ocenie, wprowadzenie proponowanych rozwiązań będzie sprzyjało również "podejmowaniu zobowiązań przez nowych beneficjentów oraz dalszej ich realizacji".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej