ARiMR przejmie rejestr koniowatych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-10-2022,9:20 Aktualizacja: 07-10-2022,9:21
A A A

Przejęcie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rejestru koniowatych oraz rejestrowanie zwierząt jeleniowatych i wielbłądowatych zakłada uchwalona ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 442 posłów, nikt nie był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa do Senatu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki, które m.in. wydłużały z 7 do 30 dni termin na przekazanie dokumentów identyfikacyjnych koni oraz o wydłużały do 90 dni vacatio legis, które pozwolą na dostosowanie baz danych.

Przewóz koni przez granicę , wojna w Ukrainie, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Przewóz koni z Ukrainy. Potrzebne są łatwiejsze procedury

O uproszczenie procedury przewozu koni przez granicę z Ukrainą zaapelowało do głównego lekarza weterynarii prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (KRL-W). Wystąpienie dotyczy ewentualnego uchylenia zasad...

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wdraża unijne przepisy w tym zakresie - zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych. Zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2 kwietnia 2004 r.

Wprowadza zmiany dotyczące organizacji i zakresu systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rejestr zwierząt koniowatych przejmie ARiMR. Wydawanie dokumentów dotyczących rejestracji koni poszczególnych ras pozostanie w kompetencjach związków hodowców koniowatych (Polskiego Związku Hodowców Koni).

Związki będą przekazywały dane o dokumentach identyfikacyjnych bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

W odniesieniu do koniowatych wprowadzony zostanie ponadto obowiązek rejestracji przez posiadaczy i właścicieli koniowatych siedzib stad oraz obowiązek rejestracji zgłoszeń zdarzeń dotyczących tych zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt, organizacje prozwierzęce, hodowcy zwierząt, zwierzęta hodowlane, obrońcy praw zwierząt

Jak zachowywać się w trakcie interwencji obrońców zwierząt?

Gospodarstwa, zwłaszcza te nieogrodzone, powinny być oznakowane tabliczkami informującymi obrońców zwierząt, że jest to teren prywatny. Ponadto warto jest weryfikować tzw. inspektorów. W myśl artykułu 7 §3 ustawy mówiącego...

Przepisy zakładają też obowiązkową rejestrację zwierząt jeleniowatych i wielbłądowatych na takich samych zasadach, jak innych obecnie rejestrowanych - takich jak bydło, owce, kozy i świnie. Ustawa wprowadza ponadto rejestr zakładów drobiu.

Nowe przepisy przewidują również cyfryzację procedury dokonywania zgłoszeń, zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt. Paszporty dla bydła nie będą już wykorzystywane w obrocie krajowym, tylko podczas przemieszczania bydła do państw UE.

Posiadacze zwierząt uzyskają także dostęp do nowych środków identyfikacji, takich jak zwykła opaska np. na pęcinę, kolczyk elektroniczny czy kapsuła elektroniczna.

Po wejściu w życie ustawy będzie obowiązywał jeden system rejestracji zwierząt prowadzony przez ARiMR, a dane o zwierzętach będą przekazywane drogą elektroniczną.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie