Zostały ostatnie godziny na złożenie wniosków o pomoc

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
30-10-2017,10:30 Aktualizacja: 30-10-2017,10:51
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani przez sierpniowy huragan, deszcz nawalny lub grad.

Pomoc dotyczy szkód, jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej. Dokumenty należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego do 31 października.

klęski żywiołowe, nawałnice, rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe, spłata zobowiązań, wnioski o pomoc

Poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą znów składać wnioski o pomoc

Do 18 października rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR kolejne wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu...

Stawki pomocy wynoszą:

  • 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu
  • 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu
  • maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Wysokość pomocy w przypadku szkód, które wystąpiły w uprawach rolnych lub lasach ustala się, jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"