Znamy limity środków na udzielenie kredytów w pierwszym półroczu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-04-2017,11:00 Aktualizacja: 11-04-2017,11:46
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w pierwszym półroczu 2017 roku.

Banki otrzymały 5,3 mln zł na dopłaty do nowych kredytów inwestycyjnych. Eksperci przewidują, że pozwoli to na udzielenie w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wsparcia w wysokości 698 mln zł.

kontrola ARiMR, ARiMR sprawdza rolników, kontrola ARiMR na polu, ARiMR

ARiMR bez zapowiedzi kontroluje pola rolników w całym kraju

Niemal 142 tysiące kontroli na miejscu przeprowadzili w zeszłym roku inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie o wszystkich powiadamiano zainteresowanych rolników. I tak będzie nadal. Głosy, by obowiązkowo przy...

Środki otrzymało siedem central banków: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; SGB Bank S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; Pekao S.A.; Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Bank Ochrony Środowiska S.A

Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach linii: RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, Z - kredyty na zakup użytków rolnych, PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Agencja przyznała też bankom limity dopłat do nowych kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (linia kredytowa ZC) w wysokości 7,2 mln zł. Ma to pozwolić na udzielenie wsparcia w kwocie 375 mln zł - będzie udzielane do 30 kwietnia. Środki otrzymały centrale banków: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bank S.A.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021