Zasiłek macierzyński dla rolników po nowemu. Sprawdź, co się zmieni

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-11-2015,12:50 Aktualizacja: 01-11-2015,13:00
A A A

Od 1 stycznia 2016 roku rolnikom (i ich domownikom) zasiłek macierzyński będzie przyznawany według zmienionych zasad. Kto może na niego liczyć?

Oczywiście przede wszystkim matka lub ojciec dziecka, a także ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego osoba, która przysposobiła, przyjęła na wychowanie lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko w wieku do 7 lat (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego  do ukończenia 10. roku życia).

1000 zł miesięcznie

Według znowelizowanych przepisów, ubezpieczony ojciec dziecka będzie mógł się ubiegać o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka tylko w przypadkach: skrócenia okresu pobierania zasiłku na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia maleństwa, śmierci matki dziecka, bądź porzucenia dziecka przez matkę.

zasiłek stały z pomocy społecznej, progi dochodowe, ministerstwo pracy

Zasiłki i uprawniające do nich progi dochodowe idą w górę

604 zł od 1 października będzie wynosić maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej. Do tej pory było to 529 zł. O kilkadziesiąt złotych wzrosną też inne świadczenia, podniesione zostaną też kryteria dochodowe uprawniające do takiej...
Zasiłek macierzyński nadal ma charakter świadczenia okresowego, ma przysługiwać przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (przysposobienia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka).

Okres ten ulegnie wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie większej liczby dzieci.

"Zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r. będzie wypłacany w kwocie 1000 zł miesięcznie. Kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński" - podaje KRUS.

Rozwiązania przejściowe

Warto dodać, że ubezpieczeni w KRUS mogą liczyć na przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi, ubezpieczonej matce dziecka, której przed 1 stycznia 2016 r. zostanie wypłacony zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. (tj. w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej), potem będzie przysługiwał zasiłek macierzyński przez okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka (przyjęcia dziecka na wychowanie).

Kwoty miesięczne zasiłku macierzyńskiego wokresie przejściowym wynoszą: 705 zł - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka); 528 zł - dwojga dzieci; 313 zł - trojga dzieci; 110 zł - czworga dzieci.

KRUS podaje tu przykład rolniczki, która urodziła dziecko 3 czerwca 2015 r. Pobrała zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących w dacie porodu (tj. w wysokości 4 x 880,45 zł = 3521,80 zł).

Coraz więcej osób korzysta z tzw. transferu zasiłku dla bezrobotnych

4651 osób pobierało w ubiegłym roku w Polsce zasiłek dla bezrobotnych transferowany z innych państw, znacznie więcej niż w poprzednich latach - wynika z danych resortu pracy. Prawo do takiego transferu daje unijna koordynacji systemów...
"Jeżeli w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. ubezpieczona rolniczka złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego na podstawie nowych przepisów, od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r. będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 705 zł miesięcznie. Jeżeli kobieta ta złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego po 31 marca 2016 r., zasiłek będzie jej wypłacany przez okres od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja 2016 r." - obrazuje KRUS.

Potrzebny wniosek

Żeby KRUS przyznał prawo do zasiłku macierzyńskiego, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (to np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka).

"Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie" - informuje KRUS.

Gdy wniosek zostanie złożony w terminie późniejszym niż 3 miesiące, jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu