Wypłaty pomocy suszowej wstrzymane do stycznia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-12-2018,8:10 Aktualizacja: 06-12-2018,8:17
A A A

- Wypłaty pomocy suszowej wstrzymane do stycznia 2019 roku ze wglądu na wyczerpanie się limitu kwoty de minimis - poinformowała Aleksandra Szelągowska, wicedyrektor departamentu finansów ministerstwa rolnictwa.

Sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się m.in. wypłatami rekompensat za suszę 2018 r. Wicedyrektor przypomniała, że formuła de minimis dotyczy gospodarstw rolnych, których straty w poszczególnych uprawach były powyżej 30 proc., ale straty w przeliczeniu na dochody z całego nie były większa niż 30 proc.

pomoc de minimis, krir, ministerstwo rolnictwa, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Pomoc de minimis będzie przywrócona po 1 stycznia

Udzielanie pomocy w formule de minimis w rolnictwie będzie mogło zostać wznowione po 1 stycznia 2019 roku - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o pilne przekazanie informacji, jaki wpływ...

Podkreśliła, że są to pieniądze z krajowego budżetu. Pomoc taka może być udzielona w ramach kwoty de minimis, czyli bez zgody na taką pomoc KE.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacając pomoc suszową wyczerpała krajowy limit. Wynosi 1 proc. wartości produkcji rolnej danego kraju, a indywidualnie dla gospodarstwa wynosi on 15 tys. euro na trzy lata.

- 6 listopada, po zmonitorowaniu wszystkich zgłoszeń do systemu pomocy publicznej okazało się, że limit został wyczerpany - zaznaczyła przedstawicielka resortu rolnictwa. Wypłata pomocy suszowej została więc wstrzymana.

Poinformowała, że obecnie na ostatnim etapie są prace nad rozporządzeniem KE w sprawie zwiększenia limitu de minimis dla państw członkowskich i poszczególnych gospodarstw rolnych.

Jak mówiła, możliwe są dwa warianty podwyższenia tej pomocy, na razie nie wiadomo, który zostanie wybrany. Rozporządzenie będzie przyjmowane 17 grudnia, po czym po podpisaniu przez komisarza ds. rolnictwa zostanie opublikowane i wejdzie po 12 dniach od jego ogłoszenia.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy,jan krzysztof ardanowski, pomoc rządowa, szacowanie strat

Będzie więcej środków na pomoc suszową. Ale niektórzy poczekają na pieniądze

- Będzie więcej środków na pomoc suszową. Przeznaczone w tym roku przez rząd 1,5 mld zł wystarczy jeszcze na kilka dni prowadzenia wypłat - poinformował Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Termin składania wniosków o...

- Przewidujemy, że będzie to początek roku i od tego dnia będzie natychmiast wypłacana pomoc suszowa dla producentów rolnych w formule de minimis - powiedziała.

Zapewniła, że ARiMR na pewno zrealizuje rekompensaty suszowe dla rolników. Dodała, że w tym roku na pomoc suszową przeznaczono 1,5 mld zł, ale po zebraniu wszystkich wniosków w przedłużonym terminie (do 16 października) okazało się, że straty wynoszą ok. 2,2 mld zł.

Kolejne pieniądze - 715,5 mln zł brakujące na wypłaty pomocy klęskowej znajdują się w tegorocznym budżecie ARiMR i przejdą na 2019 r. Będą one realizowane w formule "wydatków niewygasających", co oznacza, że środki te muszą być wypłacone do końca marca 2019 r.

W tej chwili wnioski są weryfikowane, jest to kwota maksymalna i być może okaże się, że jest niższa, bo w protokołach są nieprawidłowości.

Podkreśliła, że w protokole są dwie ważne daty - data wystąpienia susz i data szacowania strat. Instytut Nawożenia Upraw i Gleboznawstwa (IUNG) szacujący susze, podawał okres, w którym mogła wystąpić susze.

susza, gleba, zboże

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We wszystkich stacjach synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego...

- Ale były powołane komisje, żeby potwierdziły na polu, w danej uprawie, czy susza wystąpiła. Po to jest ta data (faktycznego wystąpienia suszy) wstawiona do protokołu, by w tym dniu sprawdzić czy 50 proc. upraw było ubezpieczonych (poza łąkami i pastwiskami) co najmniej od jednego ryzyka - tłumaczyła Szelągowska.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w zakończonym 16 października naborze złożono 338 349 wniosków na kwotę 2 199 996 tys. zł (dane na 28 listopada), w tym: 92,7 tys. na kwotę 593,5 mln zł w związku ze szkodami w wysokości 70 proc. i więcej; 245,5 mln zł wniosków na kwotę 1,6 mld zł w związku ze szkodami od 30 do poniżej 70 proc.

Do 28 listopada ARiMR wypłaciła 180 803 poszkodowanym 1 352 987 tys. zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie