Sumy ubezpieczeń upraw w górę. Skuteczna interwencja

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-11-2019,12:30 Aktualizacja: 28-11-2019,12:39
A A A

Ministerstwo rolnictwa ugięło się podczas konsultacji społecznych projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

W pierwszej wersji projektu generalnie sumy na przyszły rok były niższe niż tegoroczne. Miało to wynikać ze zmian cen rynkowych. Krytyczne uwagi przekazały w toku opiniowania aktu organizacje rolnicze na czele z Krajową Radą Izb Rolniczych.

ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, ministerstwo rolnictwa

Maksymalne sumy ubezpieczania na 2020 rok. Sprawdź stawki

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 rok. Określanie maksymalnych sum to zabezpieczenie dla...

Jak podkreślił rolniczy samorząd zmiany są wysoce niekorzystne dla rolników.

"Propozycja znacznego zmniejszenia sumy ubezpieczenia dla zbóż z 13 200 zł w 2019 r. do 10 820 zł w 2020 r. uderzy w producentów roślin zbożowych i spowoduje, że uzyskane ewentualne odszkodowania będą zaniżone w stosunku do kosztów poniesionych na siew i uprawę tych roślin. Jeszcze drastyczniej odczują skutki tej zmiany producenci roślin warzywnych - zmniejszenie maksymalnej sumy ubezpieczenia z 171 650 zł w 2019 r. do 105 190 zł w 2020 r. Proponowane zmiany dotkną też producentów bydła, owiec, świń i indyków. W związku z powyższym samorząd rolniczy wnioskuje o pozostawienie na dotychczasowym poziomie wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia ww. upraw i zwierząt" - przekazała KRIR.

Resort rolnictwa przychylił się do tego wniosku. W projekcie rozporządzenia zmienił zaniżone sumy do tegorocznego poziomu, a tam gdzie były wyższe, takie też pozostały.

Ostatecznie mają one wyglądać tak (na 1 ha upraw rolnych):

susza rolnicza, ubezpieczenie plonów, adrian zandberg, lewica, ceny żywności

Lewica chce wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń od suszy

Adrian Zandberg, lider partii Lewica Razem zapewnia, że lewica chce wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń od suszy oraz zasady, że dla małych i średnich gospodarstw, koszt ubezpieczenia plonów będzie pokrywany przez państwo. Na konferencji...

 • 13 200 zł dla zbóż
 • 8 470 zł dla kukurydzy
 • 10 200 zł dla rzepaku i rzepiku
 • 61 650 zł dla chmielu
 • 31 580 zł dla tytoniu
 • 171 650 zł dla warzyw gruntowych
 • 132 200 zł dla drzew i krzewów owocowych
 • 62 050 zł dla truskawek
 • 46 180 zł dla ziemniaków
 • 9 040 zł dla buraków cukrowych
 • 14 000 zł dla roślin strączkowych

Do 1 sztuki zwierzęcia:

 • 9 800 zł dla bydła
 • 12 300 zł dla koni
 • 700 zł dla owiec
 • 700 zł dla kóz
 • 1 560 zł dla świń
 • 53 zł dla kur, perlic i przepiórek
 • 65 zł dla kaczek
 • 250 zł dla gęsi
 • 129 zł dla indyków
 • 1330 zł dla strusi

Jednocześnie ministerstwo zapewniło, że rozważy przy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kwestię rozszerzenia katalogu upraw, do których przysługują dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

KRIR postulowała, by do wykazu dołączyć: gorczycę na nasiona, trawy na materiał siewny, rośliny motylkowe drobnonasienne na materiał siewny i zioła.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej