Rolniku, wpłać składki na właściwe konto!

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-07-2022,10:00 Aktualizacja: 01-07-2022,21:57
A A A

Od 1 lipca zmienił się numer rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) - przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy płatników, którzy są zobowiązani do samodzielnego opłacania składek) służy inny rachunek. Aktualne numery rachunków bankowych, właściwe dla wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczenia w zależności od oddziału regionalnego KRUS, zawiera tabela, którą umieszczamy poniżej.

Trzeba ich używać, bo wpłaty na zamknięte rachunki bankowe, dokonane po 31 lipca (dla ubezpieczenia zdrowotnego) oraz po 31 października (dla ubezpieczenia społecznego), będą automatycznie zwracane na rachunek zleceniodawcy. Tym samym składka nie będzie wciąż opłacona. Jak podkreśla KRUS, w tytule przelewu bezwzględnie należy wpisać numer UNO oraz imię i nazwisko płatnika. Brak możliwości jego identyfikacji także powoduje konieczność zwrotu wpłaty.


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt