Resort o płatnościach dla rolników. Dlaczego są opóźnienia?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-05-2020,13:35 Aktualizacja: 19-05-2020,13:42
A A A

Ministerstwo rolnictwa przekonuje, że w związku z koronawirusem nie da się określić ostatecznego terminu wypłaty pomocy "suszowej". A ponad 70 proc. wniosków o pomoc inwestycyjną wymagało uzupełnienia przez składających.

Resort odpowiedział właśnie na pismo rolniczego samorządu w sprawie zastoju w wypłatach pomocy "klęskowej" i przeciągających się wypłat w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020.

Restrukturyzacja małych gospodarstw, Modernizacja gospodarstw rolnych

W maju kończą się popularne nabory. Warto złożyć dokumenty

29 maja kończą się nabory wniosków na dwa popularne działania: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Dokumenty można składać drogą elektroniczną. 60 tys. zł...

Chodzi o modernizację gospodarstw rolnych czy wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Urzędnicy zapewnili, że aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc w ramach kolejnej transzy (280 mln zł) środków budżetowych przeznaczonych na pomoc "suszową".

"W ramach tej kwoty wypłacana jest pomoc dla około 100 tys. producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz zaliczki dla ponad 36 tys. producentów rolnych którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej i powyżej 5 tys. zł" - przekazało ministerstwo.

Jednocześnie zastrzegło, że - uwzględniając obecną sytuację związaną z epidemią wywołaną koronawirusem - nie ma możliwości określenia ostatecznego terminu wypłaty pomocy.

dobrostan zwierząt, arimr, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Więcej czasu na wnioski o dopłaty za podwyższony dobrostan

Do 15 czerwca, czyli o miesiąc dłużej hodowcy świń i krów, którzy chcą ubiegać się w o pomoc ARiMR w ramach działania "Dobrostan zwierząt" mogą składać stosowne wnioski. Nowy rodzaj wsparcia z Programu Rozwoju...

Jeśli chodzi o instrumenty wsparcia, w których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy, czyli w "Modernizacji gospodarstw rolnych" czy "Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" płatność następuje na podstawie wniosku.

A ARIMR rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Ten 3-miesięczny termin wydłuża się w przypadku m.in. wezwania beneficjenta do złożenia uzupełnień czy konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu.

"Z informacji przekazanych przez Agencję wynika, że ponad 70 proc. złożonych wniosków o płatność w ramach ww. instrumentów wsparcia, wymagało uzupełnienia dokumentacji bądź poprawy wniosku. Zautoryzowane zlecenia płatności w ramach PROW 2014-2020 są procedowane terminowo" - poinformowali ministerialni urzędnicy.

Według nich, nieterminowa obsługa dokumentu o płatność często spowodowana jest koniecznością zawarcia z beneficjentem aneksu do umowy, ze względu na wprowadzone przez niego zmiany w realizacji operacji, o których poinformował dopiero przy składaniu wniosku o płatność.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj