Pomoc suszowa za 2021 rok. Trzeba się będzie spieszyć z wnioskami?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2022,14:40 Aktualizacja: 06-06-2022,15:06
A A A

Choć już w tym roku odnotowano tzw. rolniczą suszę, gospodarze nie dostali jeszcze pieniędzy ze specjalnej pomocy w związku z ubiegłorocznymi niedostatkami wody na polach. Wnioski trzeba będzie składać do końca czerwca, ale nie wiadomo od kiedy.

Przewidujący pomoc suszową za 2021 rok projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - jak pisaliśmy - utknął przez pewien czas w fazie konsultacji i uzgodnień.

susza rolnicza, niedobór wody dla roślin uprawnych, IUNiG

Susza rolnicza jest już w całym kraju

W pierwszym okresie raportowania (od 21 marca do 20 maja) deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju. Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych - poinformował Instytut Upraw, Nawożenia i...

W związku z tym nieaktualna stała się określona w nim pierwotnie data rozpoczęcia przyjmowania wniosków, tj. 16 maja. Projekt dopiero 25 maja przyjął rząd - został skierowany do podpisu przez premiera i w takim stanie utrzymywany był jeszcze w piątek, 3 czerwca.

"Po przyjęciu przez Radę Ministrów i wejściu w życie projektowanych przepisów rozpocznie się nabór wniosków o pomoc, który zakończy się zgodnie z projektowanymi przepisami 30 czerwca" - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa.

W zaakceptowanym przez rząd rozporządzeniu nie ma określonej daty startu naboru wniosków, a datę finalną wyznaczono na wspomniany 30 czerwca. To oznacza, że czasu na aplikowanie o należną pomoc będzie, wydaje się, stosunkowo mało.

Przypomnijmy, że stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:
susza rolnicza, brak opadów, Bronisław Węglewski, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Uprawy i trawy zmarniały w oczach. Region zgłasza suszę

Od marca nie było opadów deszczu o znaczeniu rolniczym - przekonuje w wystąpieniu Bronisław Węglewski, prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Do biura Izby wpływają liczne sygnały od rolników w sprawie...

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 i mniej niż 60 proc. plonu
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 i mniej niż 60 proc. plonu

Gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza 450 mln zł, do obliczenia wysokości pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie