Pamiętaj o składkach za czwarty kwartał. KRUS przypomina stawki i terminy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-09-2022,8:05 Aktualizacja: 13-09-2022,8:47
A A A

Nie zmienia się - w porównaniu z poprzednim okresem - wysokość miesięcznej składki na rolnicze ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe za czwarty kwartał 2022 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego mu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika to w ostatnim kwartale br. nadal 60 zł miesięcznie (oddzielna sprawa to wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące).

Wielkopolska Izba Rolnicza, ubezpieczenia rolnicze, susza rolnicza,

Wyłudzenia w ubezpieczeniach rolniczych? Trzeba zmienić cały system

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do resortu rolnictwa o doprecyzowanie przepisów o ubezpieczeniach rolniczych tak, aby wyeliminowały stosowane obecnie nieuczciwe praktyki. "Od pewnego czasu dochodzą do rolników coraz...

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, czyli 20 zł miesięcznie.

We wrześniu wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w czwartym kwartale to 108 zł, czyli też się nie zmienia w porównaniu z poprzednim.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych to wciąż:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 130 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 260 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 390 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 521 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za czwarty kwartał 2022 r, upływa 31 października, a za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15. dniem następnego miesiąca.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt