Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Podwyższeniu ulegnie kwota z hektara przeliczeniowego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2024,8:55 Aktualizacja: 05-07-2024,9:00
A A A

Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wyniosą: dla osoby samotnie gospodarującej – 1010 zł, dla osoby w rodzinie – 823 zł – czytamy w rządowej informacji o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informacje o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co trzy lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja była w 2021 r. Kolejna przypada zatem na 2024 r.

W połowie maja Rada Ministrów zaproponowała, aby od 1 stycznia 2025 r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 1010 zł (obecnie 776 zł), a dla osoby w rodzinie – 823 zł (obecnie 600 zł).

gospodarstwa domowe, rolnicy, dochody, dochód rozporządzalny

W 2023 r. dochód rozporządzalny na osobę wzrósł realnie o 2,1 proc. Gospodarstwa domowe rolników z najniższymi wydatkami

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2023 r. wyniósł 2 tys. 678 zł i był wyższy od dochodu z 2022 r. nominalnie o 13,7 proc., a realnie o 2,1 proc. – podał w piątek GUS. Główny Urząd Statystyczny...

W rządowej informacji podano, że konsekwencją tej weryfikacji będzie także m.in. wzrost o 229 zł kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wzrost z 1837 zł do 2066 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 1000 zł do 1229 zł.

Jednocześnie podwyższeniu ulegnie kwota dochodu z hektara przeliczeniowego o 114 zł, czyli nastąpi wzrost z 345 zł do 459 zł.

"Równocześnie ostatnie trzy lata ujawniły, że weryfikacja kryteriów dochodowych tylko co trzy lata powoduje, że z roku na rok zwiększa się luka między obowiązującymi kryteriami dochodowymi, a obowiązującym progiem interwencji socjalnej i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace w kierunku corocznej obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej" – czytamy w rządowej informacji.

Za opracowanie projektu w tej sprawie odpowiada wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska. 

Poleć
Udostępnij