Miliardy złotych płyną na konta rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
16-01-2015,9:30 Aktualizacja: 19-01-2015,12:28
A A A
Do 15 stycznia ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 rok około 3,5 miliarda złotych. Pieniądze trafiły do blisko 860 tysięcy rolników.
 
Zgodnie z unijnym prawem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok rozpoczęła 1 grudnia ub.r. Wiosną 2014 r. wnioski o takie płatności złożyło 1,353 mln rolników. 
 
Agencja na realizację wypłat bezpośrednich ma czas do 30 czerwca 2015 roku i w tym czasie przekaże rolnikom ok. 14,2 mld zł.
 
W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie otrzymali gospodarze, którzy ucierpieli z powodu rosyjskiego embarga, ponieśli starty spowodowane afrykańskim pomorem świń, bądź w ich gospodarstwach powstały szkody wynikające z niekorzystnych zjawisk pogodowych lub klęsk żywiołowych. 
 
W przypadku, gdy gospodarstwo zostało wylosowane do przeprowadzenia kontroli na miejscu, dopłaty zostaną zrealizowane po jej zakończeniu.
 
Oprócz płatności bezpośrednich za 2014 rok ARiMR wypłaca również dopłaty ONW i wsparcie z "Programu rolnośrodowiskowego".
 
Do 15 stycznia w ramach dopłat ONW za 2014 r. przekazano ponad 1 mld zł do 598 tys. rolników. O przyznanie takiego wsparcia ubiegało się wiosną ubiegłego roku 736 tys. rolników, a agencja ma do rozdysponowania 1,37 mld zł. 
 
Z kolei płatności rolnośrodowiskowe za miniony rok otrzymało już ok. 72 tys. gospdarzy, a na ich konta przekazano 822 mln zł. Wiosną ubiegłego roku do ARiMR trafiło blisko 114 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia, a na jego realizację jest 1,54 mld zł.
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłatę dopłat ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2014 r. rozpoczęła 16 października, a zakończy do końca czerwca br.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej