KRUS o rozliczeniu podatku. To warto wiedzieć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-01-2022,10:00 Aktualizacja: 08-01-2022,20:14
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jak co roku rozliczy podatek dochodowy za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Kto musi to zrobić sam?

Po dokonanym rozliczeniu Kasa na potwierdzenie przekaże do 28 lutego formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy.

krus, wypadki przy pracy w rolnictwie, odszkodowania dla rolników

KRUS apeluje: rolniku, zrób to bezzwłocznie!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina gospodarzom o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej. O takim zdarzeniu poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez zbędnej...

Każdy, kto otrzyma taki dokument i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z KRUS w 2021 r. nie osiągnął innego przychodu (podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Ale każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych, bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - mimo obliczenia podatku przez Kasę - sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) do 2 maja. Należy w nim uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta, rencisty, osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2021 r. m.in., gdy:

  • w ciągu 2021 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie
  • realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy
  • obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez świadczeniobiorcę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko (chyba, że takie oświadczenie osoba uprawniona wycofała w 2021 r.)
  • nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • przed końcem roku podatkowego, tj. do 31 grudnia 2021 r. świadczeniobiorca złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku
  • suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku
  • z uwagi na wstrzymanie wypłaty świadczenia po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku

"Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi, renciście, osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego formularz PIT-11A - Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2021. Osoba, która otrzyma PIT-11A powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w terminie do 2 maja bądź zaakceptować lub zmienić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Podatkową, które zostanie udostępnione na portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl)" - wskazuje KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt