Koniec renty strukturalnej? Można prosić o okresową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-07-2016,8:40 Aktualizacja: 18-07-2016,12:53
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie obowiązującymi przepisami, przysługuje ona osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego. To świadczenie pobiera się do dnia osiągnięcia tego wieku.

Ma wymiar emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury pracowniczej - 882,56 zł od 1 marca 2016 r.), bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

KRUS o potrąceniach z rent i emerytur

Rolnik-emeryt, którego świadczenie wynosi 979,56 zł brutto, otrzymuje 837,56 zł. Różnica wynosząca 142 zł to zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała, w jaki...
"W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do oddziału regionalnego lub placówki terenowej Kasy z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną" - informuje KRUS.

Okresowa emerytura jest wypłacana nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek. A gdy świadczeniobiorca ukończy wiek emerytalny, może wystąpić o "normalną" emeryturę rolniczą.

Zostanie przyznana, jeżeli osoba taka udowodni, iż posiada 25-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Taka stała emerytura może być tez przez KRUS przyznana z urzędu. Dzieje się tak wówczas, gdy z posiadanych przez KRUS danych wynika, że osoba legitymuje się 25-letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Warto przypomnieć, że renty strukturalne przyznane w ramach PROW 2007-2013 będą wypłacane do ukończenia 65 lat przez każdego z beneficjentów.

Tymczasem wiek emerytalny w Polsce uległ wydłużeniu. Według stanu na zeszły rok, ARiMR wypłacała takie renty ok. 50 tys. rolników, którzy przekazali areał następcom.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021