Kolejne finansowe wsparcia czekają na rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2019,21:00 Aktualizacja: 24-05-2019,21:12
A A A

Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR będzie przyznawać premie młodym rolnikom, pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw i zalesianie.

Od 31 maja do 29 czerwca oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie.  

wsparcie dla rolnictwa, arimr, modernizacja gospodarstw, tworzenie grup producenckich, dopłaty bezpośrednie

Kończą się ważne nabory wniosków

Gospodarze mają niewiele czasu na złożenie wniosków na dofinansowanie modernizacji gospodarstw, tworzenia grup producenckich oraz na dopłaty bezpośrednie - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 31 maja rolnicy mają...

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęli w nim działalność rolniczą maksymalnie dwa lata przed dniem złożenia wniosku.

Wnioskodawcy muszą mieć też odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

"W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł. Jednym z podstawowych warunków jej przyznania jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro. Premia wypłacana będzie w dwóch ratach – najpierw 120 tys. zł, a następnie – po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł" - czytamy w komunikacie ARiMR.

Pomoc przeznaczona jest na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie - co najmniej 70 proc. kwoty powinna być zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urządzenia rolnicze.

dopłaty bezpośrednie, e-wniosek, termin składania, Komisja Europejska, minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski

Rolnicy dostali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie terminu przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie - poinformował w piątek PAP minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.   - Mamy już decyzję Komisji Europejskiej o przedłużeniu...

1 czerwca rusza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka.

O pomoc może ubiegać się rolnik, który otrzymał numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

"Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw (wyłącznie w zakresie wsparcie na zalesienie). Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca" - podała agencja.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. W kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać przez 5 lat premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową przez 12 lat.

fundusze promocji, ministerstwo rolnictwa, promocja mleka, promocja wieprzowiny, promocja wołowiny

W funduszach promocji są dziesiątki milionów złotych. Na co idą?

Wysokość środków wszystkich funduszy promocji w 2018 roku wyniosła 58,6 mln zł - poinformowało ministerstwo rolnictwa. To odpowiedź na jedno z zapytań poselskich. Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka są dokonywane obecnie przez tzw. pierwsze...

W tegorocznym naborze zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Kolejną zmianą jest złagodzenie wymogu dotyczącego struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.

Wprowadzono również kryterium dochodowości lub przychodowości; podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym do co najmniej 10 tys. euro i - w każdym przypadku - o minimum 20 proc., w stosunku do wartości wyjściowej, utrzymując ten poziom co najmniej przez 5 lat od otrzymania pierwszej raty pomocy.

Premia może być przyznana osobom, które mają gospodarstwo rolne obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położoną w Polsce, której wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro.

drogi dojazdowe do pól, podkarpacie, Piotr Pilch, scalanie gruntów, opłata za odrolnienie gruntów

Gminy dostaną miliony na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Ponad 13 mln zł przeznaczył zarząd województwa podkarpackiego m.in. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ponad 140 gmin z regionu. Pieniądze pochodzą z opłat za odrolnienie gruntów. We wtorek w Urzędzie...

Pomocą objęte będą gospodarstwa, w których rolnicy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Wyjaśniono, że przez działalność zarobkową rozumie się uzyskiwanie co najmniej 25 proc. wszystkich dochodów z rolnictwa lub co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł premii w dwóch ratach: najpierw 48 tys. zł, a następnie - po realizacji założeń biznesplanu składanego wraz z wnioskiem - 12 tys. zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, z czego 80 proc. na inwestycje w środki trwałe, np. budowę nowych budynków gospodarskich.

Beneficjent ma trzy lata na realizację biznesplanu i powinien prowadzić działalność rolniczą objętą wnioskiem przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw można składać od 31 maja do 29 czerwca.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt