Czeka wsparcie na produkcję prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-04-2019,10:00 Aktualizacja: 22-04-2019,10:03
A A A

Do 27 maja rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego.

Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego agencji.  

eWniosekPlus, dopłaty bezpośrednie,wsparcie dla rolnictwa, arimr

Po dopłaty bezpośrednie znów z eWnioskiemPlus

Od 15 marca ARiMR przyjmuje przez internet wnioski o dopłaty bezpośrednie w aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do "sieci", mogą skorzystać z komputerów w biurach powiatowych i pomocy pracowników...

Dokumenty można także dostarczyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej - informuje agencja na swojej stronie.

W przypadku osób wspólnie ubiegających się o pomoc - jeżeli gospodarstwa są położone na obszarze więcej niż jednego województwa - wniosek składa się w tym, w którym jest położona największa część gospodarstw.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej

prow 2018, wsparcie dla rolnictwa, ministerstwo rolnictwa, Płatności ONW, rolnictwo ekologiczne

PROW w 2018 roku. Zobacz, na co poszło najwięcej pieniędzy

W 2018 roku zawarto umowy lub wydano decyzje o przyznaniu wsparcia z różnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla ponad 980 tys. beneficjentów na kwotę 6,47 mld zł. Co ciekawe - zgodnie z danymi...

  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają określoną wielkość ekonomiczną:

  • w przypadku inwestycji związanej z obszarem rozwój produkcji prosiąt wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro

dopłaty bezpośrednie, wnioski o dopłaty przez internet, arimr, prow, oświadczenia w sprawie dopłat

Oświadczeń o przyznanie dopłat o połowę mniej niż przed rokiem

Do 14 marca rolnicy złożyli ponad 200 tys. oświadczeń zamiast wniosków przez internet o dopłaty bezpośrednie. Część z nich wysłano pocztą, więc liczba dokumentów na pewno wzrośnie. W 2018 roku do Agencji Restrukturyzacji i...

  • jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego czy bydła mięsnego wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna jednego może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację inwestycji - wynosi standardowo połowę poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może być wyższe i wynieść 60 proc., ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa kilku rolników.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji. W przypadku inwestycji związanych z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 wynosi 900 tys. zł
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014-2020 może wynieść 500 tys. zł
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014-2020 może wynieść 500 tys. zł

Wymienione limity nie łączą się.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt