Bruksela zatwierdza program operacyjny dla rybactwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-06-2015,12:50 Aktualizacja: 25-06-2015,13:13
A A A

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 czeka na zatwierdzenie przez Komisje Europejską - poinformował wiceminister Kazimierz Plocke.

Minister przypomniał, że w kończącej się perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Polska, po Hiszpanii, była największym beneficjentem unijnych pieniędzy. Przez 10 lat na wsparcie sektora rybackiego przeznaczono ok. 4,7 mld zł.

Środki te trafiły do rybaków, armatorów statków, organizacji zrzeszających rybaków i hodowców ryb, Lokalnych Grup Rybackich, zakładów przetwarzających ryby, zarządów portów, samorządów oraz urzędów marszałkowskich. Unijne wsparcie pozwoliło m.in. na modernizację portów i przystani rybackich oraz modernizację statków.

Nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO RYBY 2007-2013

ARiMR zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 "Działania wspólne", które wchodzi w skład PO RYBY 2007-2013.   Pomoc można otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji...

Polska w pełni wykorzystała możliwości inwestycji, jakie stworzyła UE i jest europejskim potentatem w przetwórstwie rybnym, produkując rocznie ponad 500 tys. ton tych produktów. Przetwórstwo ryb stało się jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów naszej gospodarki, zatrudniającym 20 tys. osób i wytwarzającym 0,8 proc. PKB czyli 8 mld zł.

Tomasz Nawrocki, dyrektor Departamentu Rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa poinformował, że polski program operacyjny "Rybactwo i Morze" został przekazany 22 maja do Komisji Europejskiej, która ma pół roku na jego zatwierdzenie. Jego zdaniem Bruksela prawdopodobnie przyjmie dokument do września. Zakłada się, że większość krajowych aktów wdrażających program zostanie przyjęta w trzecim kwartale br.

Polska na lata 2014-2020 na rozwój rybołówstwa dostała z UE ok. 531 mln euro, a przy uwzględnieniu wkładu krajowego będzie na ten cel ok. 710 mln euro. Jak zaznaczył Nawrocki, to czwartą co do wielkości pula środków na rybołówstwo, podczas, gdy potencjał naszej floty zajmuje 15 miejsce w UE. KE uwzględniła bowiem skalę rybołówstwa śródlądowego.  

PO "Rybactwo i Morze" będzie realizowane w 6 priorytetach:

  • promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, innowacyjnego i konkurencyjnego, na który trafi ok. 1/4 wszystkich środków
  • wspieranie akwakultury (ok. 38 proc.)
  • wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (ok. 4,5 proc.)
  • zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (ok. 15 proc.)
  • dofinansowanie obrotu i przetwarzania ryb (ok. 12 proc.)
  • pomoc we wdrażaniu zintegrowanej polityki morskiej (ok. 0,5 proc.)

Nawrocki zaznaczył, że zasadą jest, iż dofinansowanie może być na poziomie 50 proc. kosztów. Jednak będą od tego odstępstwa i na większe dofinansowanie będą mogły liczyć przedsięwzięcia realizowane w interesie zbiorowym, a projekt będzie innowacyjny. Na większe dopłaty będą też mogli liczyć rybacy przybrzeżni.

Natomiast mniej niż 50 proc. kosztów dostaną rybacy na modernizację i wymianę silników na statkach oraz przedsiębiorstwa nie kwalifikujące się do małych i średnich (MŚP). Według Nawrockiego, pierwsze działania w ramach PO "Rybactwo i Morze" zostaną uruchomione  jesienią.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj