Banki spodziewają się spadku popytu na kredyty mieszkaniowe

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-08-2016,9:10 Aktualizacja: 02-08-2016,9:19
A A A

Banki spodziewają się w III kwartale tego roku istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe i zapowiadają kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w tym obszarze - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Narodowego Banku Polskiego.

Raport "Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych" omawia zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w II kwartale 2016 r. oraz przewidywania na III kwartał 2016 r.

program mieszkanie plus, tanie mieszkania na wynajem, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Tanie mieszkania na wynajem będą bardziej dostępne

Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu premier Beata Szydło przedstawi program "Mieszkanie+", który ma m.in. zwiększyć dostępność tanich mieszkań na wynajem - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Z...
"W II kwartale 2016 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, za wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w przypadku których banki złagodziły kryteria. Ponadto trzeci kwartał z rzędu ankietowane banki zaostrzyły jeden z warunków udzielenia kredytów, tj. podwyższyły marżę kredytową" - poinformował NBP w komunikacie.

Zaostrzenie warunków udzielania kredytów banki uzasadniały głównie bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową, przewidywaną sytuacją gospodarczą oraz ryzykiem związanym z sytuacją największych kredytobiorców.

Wskazano, że w II kwartale 2016 r. banki zauważyły spadek popytu zgłaszanego ze strony dużych przedsiębiorstw, a w przypadku MSP brak zmian popytu.

programu społecznego budownictwa czynszowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, kazimierz smoliński

Tanie mieszkania czynszowe powstaną w całej Polsce

W ramach 1. edycji programu społecznego budownictwa czynszowego wnioski złożyło 45 inwestorów, dzięki czemu powstanie prawie 3 tys. tanich mieszkań na wynajem -poinformował Dariusz Stachera, dyrektor departamentu budownictwa społecznego w...
"W III kwartale 2016 r. banki przewidują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w przypadku większości kredytów dla przedsiębiorstw, z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla MSP, gdzie banki planują zaostrzenie polityki. Ankietowane banki oczekują wzrostu popytu na kredyt zgłaszanego ze MSP oraz niewielkiego spadku w przypadku dużych przedsiębiorstw" - wyjaśnił NBP.

W przypadku kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2016 r. banki kontynuowały zaostrzanie kryteriów oraz - w mniejszym stopniu - warunków ich udzielania. Zwiększone zostały wymagania dotyczące zabezpieczeń i wymaganego wkładu własnego kredytobiorcy oraz podwyższone marże kredytowe i pozaodsetkowe koszty kredytu.

Według NBP do głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły wejście w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jednocześnie po raz pierwszy od trzech kwartałów banki odczuły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, co - w ich opinii - było efektem głównie zaostrzenie polityki kredytowej.

rząd, PiS, ustawa, prawo, Krzysztof Jurgiel, Beata Szydło, ziemia, ANR

ANR będzie mogła kontrolować nabycie każdej nieruchomości rolnej

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.  Centrum Informacyjne Rządu podkreśla, że projekt przedłożony przez...
"W III kwartale 2016 r. banki zapowiadają kontynuację zaostrzania polityki kredytowej oraz przewidują istotny spadek popytu" - poinformowano.

W obszarze kredytów konsumpcyjnych ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów ich udzielania w II kwartale 2016 r. Niektóre banki dokonały jednak niewielkich zmian w warunkach przyznawania takich kredytów (m.in. obniżyły marże kredytowe).

"W II kwartale 2016 r. według banków wzrósł popyt na kredyty konsumpcyjne. W III kwartale 2016 r. banki przewidują brak istotnych zmian w polityce kredytowej oraz niewielki wzrost popytu" - dodano.

Zgodnie z informacją NBP, ankietę, która była podstawą raportu, wypełniło - na przełomie czerwca i lipca 2016 r. - 25 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement