3 października ma ruszyć pomoc suszowa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-09-2019,13:40 Aktualizacja: 20-09-2019,13:45
A A A

ARiMR uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej. Pomoc będzie udzielana na każdy hektar w przypadku, gdy szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

nawadnianie gospodarstw, niedobór wody, susza rolnicza, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Pieniądze na inwestycje w nawadnianie gospodarstw czekają na rolników

Od 25 września do 22 listopada rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć uprawy przed skutkami suszy, mogą składać w ARiMR wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Susze w Polsce stają się już niemal zjawiskiem cyklicznym...

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. uprawy
  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. uprawy
  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. uprawy
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. uprawy  

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc "wyłączeniowa" dla gospodarstw, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z 3 poprzednich lat lub 3 z 5 lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej