Szkoła w Nawojowej będzie gospodarzem finału OWiUR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (fem) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2014,13:25 Aktualizacja: 16-10-2017,22:52
A A A

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej (woj. małopolskie), gdzie 6 i 7 czerwca zostanie przeprowadzony finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, uczą się jeździć konno, opanowują Photoshop czy AutoCad.

Historia szkoły sięga 1946 r., kiedy to w dobrach należących do hrabiego Adama Stadnickiego utworzono szkołę rolniczą. Placówka przechodziła wiele przemian związanych ze zmianami struktury organizacyjnej i kierunków kształcenia.

Obecnie zespół szkół w Nawojowej należy do najnowocześniejszych placówek kształcenia zawodowego w Polsce południowej. Szkoła pełni również funkcję ośrodka egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w którym młodzież zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Dostosowując się do potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodych ludzi, szkoła stale wzbogaca swą ofertę edukacyjną, kształcąc w wielu kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik kucharz, technik informatyk, technik logistyk oraz technik hodowca koni.

Oferuje uczniom również naukę w zasadniczej szkole zawodowej i zdobywanie nowych kwalifikacji w ramach kursów zawodowych.

ZSP w Nawojowej dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (trzy sale informatyczne, dwie nowoczesne pracownie żywienia, multimedialna pracownia językowa, pracownia kreślarska, klasopracownie przedmiotowe wyposażonymi w rzutniki i tablice interaktywne, internetowe centrum biblioteczne, sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem oraz boiskami do gier zespołowych, kortami tenisowymi i siłownią), która stale jest unowocześniana.

Możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w takich warunkach i pod okiem wysokowykwalifikowanej kadry pedagogicznej przekłada się na sukcesy uczniów. Młodzież ZSP w Nawojowej bierze udział w wielu konkursach i olimpiadach, zdobywając w nich zaszczytne laury.

Ze względu na specyfikę szkoły, szczególną popularnością wśród młodzieży cieszą się: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W latach 1999–2013 uczniowie szkoły, biorąc udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, siedem razy zdobyli tytuł finalisty. Natomiast tradycja uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych sięga 1977 r. W tym okresie młodzież ZSP w Nawojowej odnosiła sukcesy w poszczególnych blokach:

- produkcja roślinna - 6 laureatów, 14 finalistów

- produkcja zwierzęca - 2 laureatów

- agrobiznes - 2 laureatów

- żywienie człowieka - 9 laureatów, 5 finalistów.

Szczególnym wyróżnieniem dla szkoły było powierzenie ZSP w Nawojowej organizacji eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (2005, 2014) oraz eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (2012).

ZSP w Nawojowej dba o wszechstronny rozwój uczniów, stwarzając im możliwość uczestniczenia w projektach unijnych (np. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"). Młodzież uczestnicząca w projekcie bierze bezpłatnie udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i z matematyki.

Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się organizowane w ramach tego projektu kursy, dzięki którym młodzi ludzie mają sposobność zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kat. B, nauka jazdy konnej, kurs spawania, kurs serwisanta urządzeń ogrodniczych, bukieciarstwa, kucia koni, Photoshop, AutoCad).

Szkoła organizuje też praktyki zagraniczne dla uczniów w ramach programu LLP (Lifelong Learning Programme) - LdV, finansowane ze środków unijnych. Celem wyjazdów zagranicznych jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, łączenie teorii z praktyką, kształtowanie otwartości, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do życia i pracy w różnych krajach europejskich.

W wyjazdach wzięło już udział 60 uczniów z klas Technikum Architektury Krajobrazu, którzy realizowali dwutygodniowe praktyki we Włoszech (kwiecień 2012, kwiecień 2013, wrzesień 2013). Kolejna grupa wyjedzie do Włoch we wrześniu 2014 r.

Uczniowie z klas gastronomicznych odbywają dwutygodniowe staże w Anglii (Londyn). Zrealizowano już jeden taki wyjazd (luty 2014), a kolejny zaplanowany jest na styczeń 2015 r.

Od 1 września 2013 r. ZSP w Nawojowej - jako jedyna szkoła w powiecie nowosądeckim - bierze udział w pilotażowym projekcie edukacyjnym "Małopolska Chmura Edukacyjna". Celem projektu jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w ramach której uczniom będzie przekazywana wiedza oraz osiągnięcia naukowe szkół wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Od ponad 20 lat ZSP w Nawojowej wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (Oddział w Nawojowej) jest współorganizatorem Międzynarodowej Wystawy Rolniczej "Agropromocja". W wystawie corocznie bierze udział ponad 150 wystawców w branży rolniczej, budowlanej, energetycznej, żywieniowej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Sponsorzy i partnerzy OWiUR