Znana sieć sklepów otwiera hotele dla pszczół

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-08-2016,11:10 Aktualizacja: 30-08-2016,11:35
A A A

Carrefour Polska otworzył 15 pszczelich hoteli na 5 dachach swoich sklepów w Warszawie. Jest to przykład działania podejmowanego przez firmę w ramach jednego z filarów swojej polityki CSR - ochrony bioróżnorodności.

W sierpniu na dachach pięciu budynków w stolicy, w których znajdują się sklepy sieci, zostały zainstalowane schronienia dla pszczół żyjących w miastach. Intencją organizatorów akcji jest pomoc w ochronie tych pożytecznych owadów.

Jest to inicjatywa wpływająca pozytywnie na ochronę bioróżnorodności w przestrzeni zurbanizowanej, a także zwracająca uwagę na potrzebę budowy zrównoważonych miast - chroniących naturę i spełniających potrzeby ludzi.

pszczoły, pszczelarstwo, pszczele rodziny, pszczoły w mieście, kul

Pszczoły lubią miasto, miasto lubi pszczoły

Miasta są przyjaznym środowiskiem dla pszczół bowiem jest w nich cieplej niż na wsi, mają także bogatą roślinność, jest dużo parków i drzew - mówi ks. Tomasz Gałuszka, pszczelarz, opiekun pasieki na dachu Katolickiego...
- Obecne czasy charakteryzuje stopniowa utrata bioróżnorodności. Częstym tego powodem jest działalność człowieka: intensywne rolnictwo, rozwój infrastruktury i urbanizacja, a także zagospodarowywanie terenów zielonych dotąd pozostawionych jedynie działaniu natury - mówi Barbara Kowalska, senior menedżer ds. jakości i rozwoju trwałego w Carrefour Polska.

- Nasza sieć pragnie minimalizować swój wpływ na otaczające je środowisko naturalne, wykorzystując potencjał swoich sklepów i ich lokalizacji. W ten sposób będziemy mogli skutecznie rozwijać naszą sieć pszczelich hoteli - dodaje Kowalska.

"Nieodłącznym elementem strategii biznesowej Carrefour Polska jest ochrona środowiska naturalnego, w związku z czym firma promuje zrównoważony rozwój na wszystkich płaszczyznach swojej aktywności. Celem pszczelich hoteli jest również wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony bioróżnorodności i miejskiego pszczelarstwa" - czytamy w komunikacie spółki.

Organizatorem akcji jest Carrefour Polska w partnerstwie z firmą Pszczelarz Kozacki. Patronem inicjatywy został UNEP/GRID Warszawa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów