Zmiany w KZPBC. Krzysztof Nykiel prezesem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2015,9:55 Aktualizacja: 14-03-2015,9:55
A A A

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego ma nowego prezesa. Został nim Krzysztof Nykiel z cukrowni w Dobrzelinie, który zastąpił Stanisława Barnasia.

Taka decyzja zapadła na Krajowym Zjeździe Delegatów KZPBC 11 marca. Ogółem było ich tam tego dnia 104.

Jako zastępców prezesa wskazano Mieczysława Środę (OZPBC w Zamościu) i Michała Grzegorczyna (ZPBC Świdnica), a funkcję sekretarza będzie pełnił Wojciech Skierkowski (ZPBC w Ciechanowie). Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Wiesław Olejniczak (WZPBC w Poznaniu).

Delegaci zobligowali zarząd do prowadzenia prac, które poprawią dochodowość uprawy buraka cukrowego oraz do wykorzystania wszelkich form działań, które przyczynią się do utrzymania wsparcia do produkcji buraków cukrowych w ramach unijnej perspektywy finansowej 2015–2020.

Podczas zjazdu zgodnie uznano też, że „wsparcie uprawy buraków cukrowych w postaci płatności powiązanych z produkcją jest strategicznym elementem warunkującym utrzymanie uprawy buraka cukrowego w Polsce”. Póki co, jego poziom zaproponowany przez ministra rolnictwa jest zdaniem plantatorów zbyt niski, aby umożliwił pełną konkurencję z plantatorami z innych krajów, gdzie przyjęto system płatności na gospodarstwo.

Dodatkowo, według delegatów, wsparcie w formie płatności na powierzchnię buraków kwotowych może prowadzić do przekroczenia maksymalnego limitu areału (211 tys. ha), powyżej którego pomoc ta może zostać zawieszona.

 


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej