Ursus sprzedał akcje Bioenergii Invest

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Płocki | plocki@rpt.pl
30-12-2016,20:45 Aktualizacja: 20-01-2017,9:35
A A A
Ursus postanowił zwiększyć swoje przychody poprzez sprzedaż 100% akcji Bioenergii Invest SA za kwotę ponad 22 mln zł. Kupiła je turecka firma firmą Clean Energy&Renewable Sources. Do transakcji doszło 29 grudnia 2016 r.
 
Ursus swoją decyzję tłumaczy zachodzącymi zmianami strukturalnymi na rynku energii, które znacznie utrudniają realizację strategii rozwoju Bioenergii zgodnie z harmonogramem. Zarząd Ursusa zdecydował o koncentracji dalszych działań na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku tzn. rozwoju ciągników i maszyn rolniczych oraz elektromobilności.
 
Ursus podczas CTR 2016

Ursus stawia na silniki Deutz

Ciągniki Ursus będą miały montowane silniki marki Deutz. Pierwsza prezentacja takich traktorów odbyła się podczas Centralnych Targów Rolniczych 2016 w Nadarzynie k. Warszawy. Ursus C-395 Power i C-3120 HL, to modele z silnikami...
 
– Zdecydowaliśmy się na sprzedaż Bioenergii w celu koncentracji biznesu na najbardziej perspektywicznych segmentach rynku, które gwarantują dalszy dynamiczny rozwój spółki w perspektywie najbliższych lat. Rozwój ciągników i maszyn rolniczych oraz inwestycje w elektromobilność w perspektywie planów polskiego rządu w tym zakresie, w najbliższym czasie stanowić będą filary rozwoju naszej Grupy Kapitałowej – powiedział Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus.
 
Zarząd Ursusa dokonał sprzedaży akcji Bioenergii Invest za dokładnie 22 036 000 zł. Jak czytamy w komunikacie prasowym, cena ta jest pochodną obecnej sytuacji rynkowej w segmencie energii odnawialnej. Uwzględniając transakcje pakietowe zrealizowane narastająco przez Ursusa, obecna cena zbycia na jedną akcję w wysokości 2 zł jest powyżej średniej ceny zakupu akcji Bioenergii przez Ursusa z ostatnich lat. Cała kwota zostanie zapłacona w 20 równych ratach po 1 101 800 zł każda i począwszy od drugiej będzie powiększona o odsetki w wysokości zmiennej i równej stopie procentowej WIBOR 1M i uzgodnioną marżę odsetkową. W przypadku opóźnienia płatności przekraczającego 60 dni, cała kwota stanie się natychmiast wymagalna. Pierwsza rata płatna jest do 31 grudnia 2016 r., druga do 30 czerwca 2017 r., następne co pół roku (odpowiednio 31 grudnia i 30 czerwca), aż do czasu zapłaty całej ceny.
 
Po dokonaniu transakcji spółka Bioenergia Invest S.A. nie wchodzi już w skład Grupy Kapitałowej Ursusa. Firma Clean Energy&Renewable Sources zamierza aktywnie działać w branży energii odnawialnej, co ułatwi jej rozwój nie tylko na rynku krajowym, ale też na perspektywicznych rynkach zagranicznych.
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie