Siedem nowych kierunków na UR w Krakowie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
25-05-2016,14:25 Aktualizacja: 25-05-2016,15:00
A A A

1 czerwca ruszy elektroniczna rekrutacja na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W tym roku w ofercie edukacyjnej uczelni na studia I i II stopnia znalazły się 33 kierunki i 62 specjalności.

Na studia stacjonarne I i II stopnia maksymalnie przyjętych zostanie 3721 osób - 2243 na studia I stopnia, 1403 na studia II stopnia i 75 na studia jednolite magisterskie. Od roku akademickiego 2016/2017 krakowski Uniwersytet Rolniczy planuje uruchomić siedem nowych kierunków kształcenia:

Włodzimierz Sady, uniwersytet rolniczy w krakowie, Jurij Tokarski

Jurij Tokarski profesorem honorowym UR w Krakowie

Doc. dr Jurij Leon Tokarski otrzymał zaszczytny tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Promocje habilitacyjne i doktoranckie odebrało natomiast 50 naukowców. Uczelniane uroczystości rozpoczęły się...

  • Biogospodarka (I, II st.)
  • Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska (I i II st.)
  • Przetwórstwo Drewna (I st.)
  • Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe (I i II st.)
  • Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych (I i II st.)
  • Environmental and Plant Biotechnology (II st. w j. ang.)
  • Inżynieria Biosystemów (I st.)

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia potrwa od 1 czerwca do 11 lipca, na studia stacjonarne II stopnia od 1 czerwca do 1 sierpnia. Na kierunek Architektura Krajobrazu zaplanowano egzamin z rysunku odręcznego, który odbędzie się 13 lipca.

Z kolei rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 22 sierpnia, a na studia niestacjonarne II stopnia do 1 sierpnia (Ekonomia, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Ochrona Środowiska) lub do 22 sierpnia (Ogrodnictwo).

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2016/2017 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). Chętni na Architekturę Krajobrazu płacą natomiast 120 zł.

W minionym roku akademickim na studiach I stopnia największą popularnością wśród maturzystów cieszyły się: Dietetyka, Bioinżynieria Zwierząt, Weterynaria, Gospodarka Przestrzenna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Jakość i bezpieczeństwo Żywności.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt