Pasze noGMO z Wipaszu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: hoduj@apra.pl
16-08-2016,16:00 Aktualizacja: 16-08-2016,16:39
A A A

Wipasz Spółka Akcyjna poinformowała, że wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom producentów, hodowców oraz konsumentów, od niedawna rozpoczęła produkcję pasz noGMO. Ponadto firma przeszła dodatkowo pozytywnie audyty certyfikujące GMP+.

Znając wysokie wymagania higieny, bezpieczeństwa i reżimu technologicznego wytwarzania pasz noGMO i wiedząc, że bardzo trudno jest produkować w tym samym zakładzie pasze wolne od GMO i pasze zmodyfikowane, firma Wipasz przeznaczyła w całości jedną ze swoich wytwórni wyłącznie pod produkcję pasz noGMO.

Chcąc dalej podnosić swoje standardy Wipasz zakończył pozytywnie procedurę wprowadzania systemu jakości GMP+. Certyfikat GMP+ to standard zapewniający najwyższą jakość i bezpieczeństwo w produkcji pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego (od surowców do produktu gotowego).

Warto przypomnieć, że standard GMP+ od początku 2015 roku przeszedł zasadniczą zmianę i od tego momentu wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego stawia się już nie tylko producentom materiałów paszowych i pasz, ale także firmom handlowym i usługowym, które zajmują się transportem i spedycją. Sam certyfikat GMP+ powstał w oparciu o normę ISO 9001 oraz HACCP i jest to zespół wymogów dotyczących żywienia zwierząt gospodarskich. Udział w kształtowaniu wszystkich norm, miały również zasady obejmujące Codex Alimentarius. Głównym celem systemu GMP+ jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i jakości pasz, którymi są żywione zwierzęta oraz dodatków paszowych, z którymi zwierzęta mają styczność.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej