Orlen dostał wsparcie na prowadzenie innowacyjnych projektów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
11-01-2018,12:50 Aktualizacja: 11-01-2018,13:19
A A A

Opracowanie innowacyjnej metody produkcji biokomponentów i unikalnego systemu monitoringu korozji w przemyśle, to 2 z 5 projektów Grupy Orlen, które otrzymały ponad 5,6 mln zł dofinansowania w ramach programu Innochem realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

Pierwszy z projektów koncentruje się na opracowaniu nowej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy z olejami roślinnymi lub tłuszczami zwierzęcymi. Produkt pochodzący z procesu stanowić ma źródło biokomponentów dla oleju napędowego i może wspomóc realizację ustawowego obowiązku w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego.

orlen południe, orlen, produkcja kwasu mlekowego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet pomoże Orlenowi w innowacyjnym projekcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie uczestniczył w pracach Orlen Południe nad innowacyjnym biotechnologicznym przekształcaniem biorafineryjnych produktów ubocznych i surowców pochodzenia roślinnego w kwas mlekowy m.in. dla...

Koncern - podobnie jak inni operatorzy rynku - zobowiązany jest do zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie - informuje biuro prasowe Orlenu.

Zaletą procesu będącego przedmiotem prac jest możliwość uzyskania biokomponentu o lepszych właściwościach, niż stosowany obecnie w olejach napędowych biokomponent w postaci FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych).

Istotnym założeniem projektu jest wykorzystanie do produkcji biokomponentu już istniejących instalacji rafineryjnych, co znacznie obniża niezbędne nakłady inwestycyjne.

Celem drugiego projektu jest opracowanie, budowa i wdrożenie innowacyjnego na skalę światową systemu dualnych czujników będących elementem zintegrowanego systemu monitorowania korozji w czasie rzeczywistym (on-line).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY