Nawozy dolistne a wspomaganie odporności upraw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mariusz Podymniak, (zac) | redakcja@agropolska.pl
20-11-2014,12:20 Aktualizacja: 17-12-2014,12:27
A A A

Podczas konferencji prasowej firmy Intermag jaka odbywała się 19 listopada w Miłosławiu koło Środy Wielkopolskiej, przedstawiono kolejne innowacyjne nawozy dolistne, jakie pojawią się na rynku.

Wśród kluczowych produktów tej firmy okazuje się być Optysil oraz cała grupa Plonvitów, których popularność z roku na rok rośnie.

Również Tyatnit, choć jest starym i znanym produktem, cały czas pokazuje nowe możliwości stosowania (np. celu w ograniczaniu żerowania szkodników). Tym samym zdobywa on popularność również w innych krajach.

Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag, przypomniał że przedsiębiorstwo którym kieruje działa na polskim rynku od 1988 roku i obecnie jest już dobrze rozpoznawalnym w kraju i na świecie dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa.

Są to przede wszystkim nawozy dolistne i produkty stymulujące wzrost roślin, ale również rozwijany od ubiegłego roku segment dodatkowych paszowych dla zwierząt. 

Ten dynamiczny rozwój firma zawdzięcza sporym inwestycjom, w dział badawczy i stworzenie nowoczesnego laboratorium, gdzie są badane i opracowywane nowe produkty, jak również sprawdza się jaki mają one wpływ na rośliny.

Nadchodzący sezon będzie związany nie tylko z wprowadzeniem kolejnych ciekawych nawozów, ale również będzie pierwszym sezonem funkcjonowania Strategii Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin (Stress Control System - SPC).

Będzie ona oparta na stosowaniu niektórych nawozów dolistnych jako profilaktycznych metod chroniących rośliny przed stresami zarówno pochodzenia biotycznego jaki i abiotycznych.

Koncepcja ta oparta będzie na 3 podstawowych filarach: 1 - innowacyjnych rozwiązanych nawozowych firmy Intermag; 2 - kompletnych programach zabiegów nawozami dolistnymi, podnoszącymi odporność roślin na stresy; 3 - wsparciem doradczym ze strony bezpośrednich doradców terenowych, jak również przez dostęp do aplikacji mobilnych Intermag.

Do grona nowych produktów jakie wzbogacą portfolio Intermagu należą Fosfyn i Rootstar. Informacje o nich przedstawił Wiesław Ciecierski. Rootstar to efekt połączenia amonowego octanu cynku (Zn - 8,3% i N-6%) i antyoksydantów.

Organiczna formę cynku jest łatwo przyswajalnego przez rośliny. Nawóz stosowany we wczesnych fazach wzrostu wpływa na szybki rozwój korzeni, lepszy początkowy rozwój roślin i zwiększenie tolerancji na niską temperaturę i deficyt wody.

W doświadczeniach związanych ze stosowaniem tego produktu na rzepaku jeden zabieg Rootstarem pozwolił zwiększyć plon rzepaku o przeszło 1 t/ha.

W wielu gospodarstwach problemem okazuje się słoma, zostająca po zabraniu ziarna zbóż - słoma, która przy intensywnej ochronie w trakcie uprawy trudno się rozkłada. Rozwiązaniem tych problemów ma być Słomex, który stymuluje rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład materii organicznej.

Słoma jest przede wszystkim źródłem potasu dla gleby, co potwierdziły doświadczenia ze stosowaniem Słomexu. Próby gleby wykonane 5 tygodni po zabiegu pokazały wzrost zawartości potasu w glebie, ale również zwiększyła się prawie trzykrotnie ilość dostępnego dla roślin fosforu oraz wzrósł odczyn gleby.

Preparat najlepiej jest nanieść na słomę w ilości 150-200 l wody, a po tym zabiegu dobrze jest wymieszać słomę z glebą (mikroorganizmy rozkładające celulozę i ligniny są wrażliwe na promienie UV).

- Fosfyn to produkt zawierający pięciotlenek fosforu (P2O5 - 21,6 proc.) potas (K2O - 13,7 proc.) oraz miedź (Cu EDTA - 0,5 proc.). Fosforyny są znany już induktorem odporności roślin na czynniki stresowe, w tym również związane z porażeniem roślin przez grzyby patogeniczne - przypomniał W. Ciecierski.

Tak wiec Fosfyn może wspomagać walkę z grzybami z rodzaju in. Oomycetes i Phytophtora. W niektórych doświadczeniach stosowanie Fosfynu, dawało podobny efekt jak stosowanie typowych fungicydów, np. w przypadku zwalczania zarazy ziemniaka.

Wiesław Ciesierski przedstawił również wyniki tegorocznych doświadczeń związanych z zastosowaniem Optysilu, nawozu zawierającego krzem, który bardzo dobrze sprawdził się w wielu uprawach. Optysil póki co funkcjonuje jako nawóz, ale w przyszłości ma być zarejestrowany jako mineralny stymulator wzrostu, podobnie jak Tytatit.  

Zarówno w przypadku soi, pszenicy ozimej jak tez rzepaku zabiegi tym nawozem miały wpływ na wzrost plonu, choć nie były one tak spektakularne we wcześniejszych latach, a wynikały z wyjątkowo korzystnych dla wzrostu roślin warunków pogodowych w roku 2014.

Potwierdzone w doświadczeniach

Prof. dr Pawel Węgorek z IOR w Poznaniu, przyznał, że od początku bardzo ciekawa była koncepcja firmy Intermag polegająca na strategii uodporniania roślin na działanie stresu, zwłaszcza że IOR od wielu lat propaguje koncepcję Integrowanej Ochrony Roślin.

Wśród roślin narażonych na działanie stresu jest rzepak, który oprócz tego, że narażony jest na działanie wielu agrofagów, to również może być podatny na przemarzanie w okresie zimy i zmuszony do regeneracji wiosną. Doświadczenia na rzepaku i pszenicy ozimej rozpoczęto w 2013 roku, i prowadzono obserwacje w 2014 roku (podobnie na kukurydzy).

W doświadczeniach włączono takie produkty jak Tytanit, Kalprim, Optysil, Growon, Optyplus, Plonvit Sulfi, Aminoprim, Plonvit Action, Plonvit Energy, Plonvit Quality i Terrastart. Wszystkie trzy uprawy traktowano poszczególnymi nawozami w odpowiednich fazach wzrostu.

W prowadzonych doświadczeniach na rzepaku, największy wpływ na ograniczenie uszkodzenia łuszczyn przez chowacza podobnika miał Tytanit (6 proc. uszkodzonych łuszczyn) i Optysil (12 proc.) w porównaniu do kontroli, gdzie uszkadzane było do 31 łuszczyn. - Wynikać to może z lepszej kondycji roślin oraz mocniejszych i grubszych łuszczynach - tłumaczył prof. Węgorek.

Podobnie było w przypadku pszenicy, gdzie zarówno Tytanit jak i Optysil miały wpływ na ograniczenie żerowania skrzypionki zbożowej. W przypadku kukurydzy, gdzie oceniano jak przez strategię nawożenia można ograniczyć porażenie przez omacnicę prosowiankę, stwierdzano pozytywny pływ zabiegów Optysilem na ograniczenie porażenia do 7 proc. gdy w kontroli uszkodzenia sięgały 21 proc. roślin.

Według prof. dr hab. Marka Korbasa z IOR w Poznaniu zastosowany program nawożenia dolistnego, wpłynął głównie na pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego, a dobrze rozwinięty korzeń, pozwala niwelować różnego rodzaju stresy na jakie narażone są rośliny. Zarówno Tytanit jak i Optysil miały wpływ na ograniczenie porażenia łuszczyn rzepaku przez szarą pleśń i czerń krzyżowych.

W pszenicy gdzie sprawdzano wpływ nawożenia na choroby grzybowe (łamliwość źdżbła, fuzarioza kłosów, septoriozę kłosów, czerń zbóż) pozytywnie oceniono wpływ Tytanitu, Optisilu i Growon na zdrowotność roślin.

Stosowanie Tyatanitu miało szczególny wpływ na ograniczenie porażenia przez łamliwość źdźbła i fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni.

Z kolei Optyplus i Plonvit Action miały wpływ na ograniczenie porażenia przez fuzariozę kłosa. Na kukurydzy stwierdzono natomiast wyraźny wpływ nawożenia Tytanitem i Optysilem na ograniczenie fuzariozy kolb, głowni kukurydzy na łodydze, i drobnej plamistości liści.

- Generalnie we wszystkich doświadczeniach wyróżniały się Tytatnit i Optisil, które miały pozytywny wpływ na zmniejszoną podatność roślin na atak szkodników i porażenie przez patogeny grzybowe oraz wpłynęły na zwiększenie plonu badanych roślin - mówił prof. M. Korbas.

Produkty dla zwierząt

Firma Intermag od ubiegłego roku rozwija linię produktów prozdrowotnych dla zwierząt. Jak informował prezes firmy Hubert Kardasz obecnie została rozbudowana oferta produktów prozdrowotnych dla drobiu.

Większość z tych produktów zawiera wyciągi z ziół, jak np. Kokcidin, dostępny już w dwóch nowych wersjach zarówno do zastosowania na dużych farmach jak również dedykowane dla mniejszych hodowców (małe opakowanie, inny sposób dawkowania).

Ketoweg Fit to produkt dla hodowców bydła, polecany jako produkt do stosowania w profilaktyce ketozy u krów mlecznych, i będący zubożoną a zarazem tańszą wersją Ketowegu.

Pidolac to z kolei produkt polecany do stosowania po wycieleniu się krów, i pozwalający szybko uzupełnić braki wapnia i dostarczyć witamin oraz kwasu pantotenowego. Produkt jest oferowany w wersji pozwalającej na bezpośrednie podanie krowie.

Suplexan to seria produktów opartych na wyciągach z ziół z dodatkiem innych związków wspomagające funkcjonowanie wątroby u zwierząt i pracę trzustki. Respival jest z kolei produktem opartym na olejkach eterycznych, który podawany w formie rozpylania lub w wodzie ułatwia oddychanie zwierzętom, zwłaszcza polecanym przy hodowli drobiu.

Lepsze wsparcie techniczne

Jak poinformował Jan Narkiewicz-Jodko dyrektor marketingu w firmie Intermag, rozwija ona różnego typu programy lojalnościowe i to nie tylko w odniesieniu do swoich dystrybutorów (zapoczątkowany w ubiegłym roku program Koniczynka), ale również w relacjach z finalnymi użytkownikami produktów pod nazwą Klub Agroinnowatora.

Uczestnicy programu (mają być nimi przede wszystkim właściciele dużych gospodarstw +500 ha), mogą liczyć nie tylko do bezpośrednie profity, ale również szerszy dostęp do agroinnowacji Intermagu: aplikacji mobilnych, kontakt z doradcami i wizytacje pól z udziałem ekspertów oraz wspólne wyjazdy branżowe.

Piotr Lubaszka dyrektor handlowy firmy Intermag, informował o zwiększeniu liczby terenowych przedstawicieli co pozwala na lepszy i szybszy kontakt z finalnymi klientami.

W sumie w terenie pracuje już 10 ekspertów, których celem jest bezpośredni kontakt z klientami i przekazywanie informacji o nowych produktach.

Dane sprzedażowe firmy przygotowane w ramach badań Agri Insight Poland wskazują, że w 2014 produkty firmy Intermag stanowiły 10,5 proc. rynku produktów sprzedawanych do takich upraw jak zboża, rzepak i kukurydza, co przekłada się na wartość 16 241 000 zł i tym samym zajmuje druga pozycję wśród dostawców nawozów dolistnych dla producentów tej grupy roślin.

W przypadku zbóż wiodącym produktem Intermagu okazał się Plonvit zboża, w rzepaku - Bormax, a wiodącym produktem stosowanym do nawożenia dolistnego kukurydzy był Plonvit Kukurydza i nawóz cynkowy A Zn.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj