Maturzyści chcą studiować w SGGW. Kilkanaście osób na jedno miejsce

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
16-07-2015,8:25 Aktualizacja: 16-07-2015,8:58
A A A

Ponad 13 tysięcy absolwentów szkół średnich chce w tym roku rozpocząć studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Średnio o jedno miejsce w SGGW ubiegają się trzy osoby, a na najbardziej popularne ponad dziewięć.

Kandydaci mogą wybierać spośród 37 kierunków na studiach stacjonarnych oraz 30 na zaocznych.

sggw_ranking_ur

SGGW najlepsza w rankingu uczelni rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygrała wśród uczelni rolniczych w Rankingu Szkół Wyższych 2015 Perspektyw i Rzeczpospolitej. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a trzecie...
SGGW na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 łącznie przygotowała 10 830 miejsc, w tym na stacjonarne pierwszego stopnia 3 840, stacjonarne drugiego stopnia 2 270, niestacjonarne pierwszego stopnia 2 970 oraz na niestacjonarne drugiego stopnia 1 750 miejsc.

Czasu coraz mniej

Trwa właśnie pierwszy etap rekrutacji. Do czwartku (do godz. 15) są przyjmowane dokumenty osób, które w pierwszym etapie zostały zakwalifikowane na wybrany kierunek studiów. Tego też dnia w godzinach popołudniowych (po godz. 18) Komisja Rekrutacyjna ogłosi liczbę pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. 

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym na studia stacjonarne w SGGW chce się dostać blisko 11,5 tysiąca osób, czyli średnio 3 kandydatów na jedno miejsce. Najwięcej chętnych, bo prawie 1200 kandydatów jest zainteresowanych kierunkiem Finanse i Rachunkowość. Kierunek oferuje 120 miejsc, więc o jedno ubiega się prawie 10 osób.

Dietetyka i weterynaria

Jednak największa rywalizacja jest na kierunku Dietetyka, gdyż o 60 miejsc ubiega się ponad 613 kandydatów, czyli 10,2 osoby na jedno miejsce.

Bardzo popularna jest Weterynaria, na której chce studiować ponad tysiąc kandydatów, czyli 6,75 os./miejsce. trzecie miejsce w rankingu popularności kierunków w SGGW zajmuje Logistyka, na której chce studiować prawie 750 kandydatów, czyli 6,23 os./miejsce.

Na Ekonomię zarejestrowało się ponad 700 kandydatów (5,85 os./miejsce), na kierunek Informatyka chce się dostać ponad 630 kandydatów (4,69 os./miejsce). Popularne są też kierunki: Budownictwo - 523 kandydatów (3,87 os./miejsce) oraz Zarządzanie - 494 kandydatów (4,12 os./miejsce).

Nowe kierunki i możliwości. SGGW rozpoczęła rekrutację na studia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła rekrutację na studia. Rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem internetu. Inżynieria systemów biotechnicznych, ochrona zdrowia roślin oraz...
Podczas ubiegłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: Finanse i Rachunkowość - 10.1 os./miejsce, Dietetyka - 9.0, Logistyka - 6.9, Ekonomia - 5.9, Gospodarka Przestrzenna - 5.6, Biotechnologia - 5.4, Technologie Energii Odnawialnej - 4.2 oraz Informatyka - 4.0 os./miejsce.

Tylko przez internet

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. 

Dokumenty będą składali w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji, że zostali przyjęci na studia. Internetowa rejestracja kandydatów jest bardzo prosta i polega na wpisaniu określonych danych osobowych oraz ocen uzyskanych na maturze.

Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie. Po wpisaniu ocen z matury kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji.

Precyzyjne informacje

Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW (www.sggw.pl w zakładce Rekrutacja), Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK).

Wyjątkowa wystawa w SGGW. Uczelnia świętuje 200-lecie istnienia

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otwarto wystawę historyczną, która ma podkreślić wyjątkową rolę i znaczenie wydziału w rozwoju uczelni. Dzięki specjalnie przygotowanym tablicom,...
Dzięki temu kandydaci na każdym etapie całego procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego  przebiegu.

Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do Internetu uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w dni robocze w godz. od 9 do 15. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku na  którym chcą studiować.

Wszystko na stronie

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych są dostępne na stronie internetowe uczelni www.sggw.pl w zakładce Rekrutacja.

Podstawą przyjęcia kandydatów z "nową maturą" na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (dotyczy kierunku Weterynaria) są wyniki matury z przedmiotów wymaganych na dany kierunek.

Wyjątkiem jest kierunek Architektura krajobrazu, na którym dodatkową kwalifikacją jest test z rysunku odręcznego.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie