Konkurs "Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: BASF (art) I redakcja@agropolska.pl
01-04-2018,7:00 Aktualizacja: 03-04-2018,14:20
A A A

Firma BASF Polska ogłasza ogólnopolski konkurs dla studentów kierunków rolniczych i pokrewnych pt. "Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie".

Celem konkursu pt. "Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie" jest szerzenie świadomości w zakresie bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także zachęcenie lokalnych społeczności do stosowania dobrych praktyk rolniczych.

Zadaniem uczestnika jest stworzenie raportu, dotyczącego zaobserwowanych praktyk rolniczych.

25 lat BASF Polska, BASF Polska, 25 lat BASF w Polsce, środki ochrony roślin, rolnictwo, BASF

25 lat BASF na polskim rynku

Polski oddział koncernu BASF świętuje w tym roku ćwierćwiecze działalności w naszym kraju. Z tej okazji 19 września w warszawskim Centrum Nauki Kopernik zorganizowano spotkanie z dziennikarzami, podczas którego nie tylko podsumowano 25 lat...
Do wyboru uczestnika pozostaje, czy będzie diagnozował gospodarstwa sadownicze, czy gospodarstwa rolne. Uczestnik konkursu odbywa wywiady z rolnikami bądź sadownikami.

Za ich zgodą uzyskuje informacje o tym, jaki jest ich stan wiedzy na temat bioróżnorodności oraz zrównoważonego rolnictwa, a także jakie praktyki rolnicze stosują lub nie stosują w swoim gospodarstwie.

Na podstawie powyżej zdobytych informacji uczestnik tworzy diagnozę - opisuje wyniki przeprowadzonych analiz dla badanego regionu. Drugą częścią pracy konkursowej będzie stworzenie rekomendacji, w której uczestnik wybierze jedną praktykę, która jego zdaniem jest najmniej rozwinięta w diagnozowanym rejonie.

Uczestnik uzasadnia swój wybór, a następnie proponuje działania, które można by było wdrożyć, aby zachęcić społeczność lokalną do stosowania tej praktyki w swoich gospodarstwach.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 11 maja 2018 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie agro.basf.pl w zakładce Nasi Ambasadorzy.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej