FUMzyme otrzymał autoryzację UE do stosowania w paszach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
23-03-2021,14:15 Aktualizacja: 23-03-2021,13:29
A A A

Firma Biomin otrzymała autoryzację Unii Europejskiej na stosowanie FUMzyme® w paszach poddanych procesowi fermentacji dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych.

Biomin podkreśla, że jest to jedyny dostępny na rynku enzym dezaktywujący mikotoksyny będący składnikiem linii produktów Mycofix®, do stosowania w paszach poddawanych procesowi fermentacji, w tym również w kiszonkach.

FUMzyme® tj. esteraza fumonizynowa, jest oczyszczonym enzymem, który dezaktywuje fumonizyny czyli mikotoksyny wytwarzane przez grzyby Fusarium, do nietoksycznych metabolitów.

Najnowszy raport Biomin Mycotoxin Survey ujawnia, że występują one w 80% z ponad 6000 prób kukurydzy z całego świata poddanych analizie na ich obecność.

mleko, cena mleka, mleko surowe, mleczarnie, skup mleka, krowy mleczne, produkcja mleka, PFHBiPM, mleko w UE

Mleko wciąż jest drogie. Minimalna korekta notowań

Cena mleka w lutym w skupie wyniosła 1,49 zł za litr (149,17 zł za hl). To o 0,1% mniej niż w styczniu, kiedy surowiec kosztował 149,35 zł za hl. Średnia cena mleka w Europie w lutym ukształtowała się na poziomie 34.74 euro za 100 kg. Notowania...

W przypadku bydła mlecznego przechodzą one przez żwacz w nienaruszonym stanie. Udowodniono, że uszkadzają nabłonek jelita powodując zmniejszenie wchłaniania składników pokarmowych, dodatkowo przyczyniając się do obniżenia ich szczelności.

W artykule z 2020 r. Gallo i wsp. opublikowanym w Journal of Dairy Science, stwierdzono, że niskie zanieczyszczenie fumonizynami w połączeniu z obecnością deoksyniwalenolu, już po 21 dniach doprowadziło do obniżenia produkcji mleka średnio o 1,34 l i licznych uszkodzeń wątroby.

Jak podkreśla Biomin, zgodnie z najnowszą opinią naukową EFSA, dodatek ma zdolność degradacji tych mikotoksyn w paszach poddanych procesowi fermentacji, z zawartością fumonizyny określaną w wytycznych obowiązujących w UE, przy zastosowaniu minimalnej dawki w paszy 40 U/kg.

Wniosek ten opiera się na wynikach trzech badań naukowych, w których odnotowano statystycznie istotne obniżenie zawartości fumonizyn w badanych kiszonkach.

- Rejestracja przez UE potwierdza bezpieczeństwo i skuteczność działania FUMzyme® w dezaktywacji fumonizyn. Teraz hodowcy i producenci mleka mają nowe narzędzie do ochrony stanu zdrowia i efektywności swoich stad, przyczyniając się w ten sposób do prowadzenia zrównoważonej produkcji rolnej - stwierdziła Ursula Hofstetter, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami ds. Mikotoksyn w Biomin.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj