Bank Pocztowy wprowadza kredyty na finansowanie mikroinstalacji OZE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
21-05-2020,15:30 Aktualizacja: 21-05-2020,15:57
A A A
Bank wprowadza finansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Dodatkowo zmianie uległy warunki przyznawania premii w ramach oferty oraz ich wysokość. Bonifikatę równą 21% kosztów przedsięwzięcia będzie można otrzymać, gdy przy termomodernizacji zostaną jednocześnie zamontowane mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii np. panele fotowoltaiczne. Spółdzielnie mieszkaniowe wzmacniające przy okazji konstrukcje budynków z wielkiej płyty mogą liczyć nawet na 50% premię.
 
Bank Pocztowy wprowadził zmiany do oferty Kredyt z premią BGK. Od teraz inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na: zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii,  w tym paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty. Zmiany są efektem nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której zapisy weszły w życie 12 kwietnia br.
 
systemy fotowoltaiczne, energia słoneczna, oze, instalacje oze, fotowoltaika, ustawa o oze

Małe i średnie firmy będą mogły wytwarzać prąd w mikroinstalacjach

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w ubiegłym roku w Polsce powstało 28,36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 173 MW. Ich liczba ma radykalnie wzrosnąć po uruchomieniu programu Energia Plus. Projekt...
- W Polsce zdecydowanie rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno wśród osób indywidualnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy gmin. To efekt zmian w prawie, programów rządowych wspierających takie przedsięwzięcia, ale także wzrostu świadomości Polaków w zakresie tzw. czystej energii. Nie sposób zapomnieć także o jeszcze jednym elemencie: takie inwestycje w fotowoltaikę, termoizolację budynków czy uruchomienie małych elektrowni osiedlowych to wymierne oszczędności, zarówno w zakresie produkcji energii, jak i ponoszonych wydatków. Bank Pocztowy będzie wspierał takie projekty prowadzone zarówno przez obywateli, jak i samorządy - komentuje Robert Kuraszkiewicz, prezes Banku Pocztowego.
 
W Banku Pocztowym zmianie uległy także zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej w ramach oferty Kredyt z premią BGK. Obecnie, można ją uzyskać, gdy zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię: w przypadku budynków, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy oszczędność ma wynosić co najmniej 10%, w przypadku pozostałych - co najmniej 25%.
 
Zmieniła się również wysokość bonifikaty. Dla wszystkich przyznanych kredytów wynosi ona teraz 16% kosztów przedsięwzięcia, niezależnie od wartości kredytu, a inwestorów, którzy w ramach termomodernizacji budynku zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, premia wynosić będzie 21%. 
 

Miliony euro na mikroinstalacje. Złóż wniosek o dotację

18 maja w województwie podkarpackim i zachodniopomorskim rozpocznie się nabór wniosków o dotacje z PROW 2007-2013 na mikroinstalacje prosumenckie produkujące energię z odnawialnych źródeł. Zgodnie z kryteriami...
O bonifikatę w wysokości 50% mogą z kolei starać się spółdzielnie mieszkaniowe, które przy okazji termomodernizacji budynków z wielkiej płyty dokonają wzmocnienia ich konstrukcji - połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew. Bonifikata wyniesie wtedy połowę kosztów zakupu i montażu kotew. 
 
Zmianie uległy także zasady przyznawania oraz wysokość możliwej do uzyskania premii remontowej. W przypadku, gdy o kredyt starać się będą gminy, chcące wyremontować budynki, w których znajdują się lokale komunalne,  premia może wynieść nawet 50% wartości realizowanego przedsięwzięcia. 
 
W przypadku pozostałych inwestorów wysokość premii będzie wynosić obecnie 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. O bonifikatę w obu przypadkach można niezmienne ubiegać się chcąc wykonać prace remontowych w budynkach wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. 
 
O środki w ramach oferty Kredyt z premią BGK w Banku Pocztowym mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Co istotne, kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.
 
Więcej na temat oferty Kredyt z premią BGK znajduje się tutaj. 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej