Nadchodzące wydarzenia

Zimowa Szkoła Leśna, VII Sesja pt. „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej”

Data rozpoczęcia: 2015-03-17
Data zakończenia: 2015-03-19
Miejscowość: Sękocin Stary
Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Braci Leśnej nr 3

Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zapraszają  w dniach 17 – 19 marca 2015 roku na Zimową Szkołę Leśną, VII Sesję pt. „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej nr 3.

DZIEŃ 1 (wtorek, 17 marca 2015 r.)

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Powitanie

Blok I: Prawo i organizacje łowieckie

10.10 – 10.40 Łowiectwo a ochrona przyrody (Piotr Otawski - Ministerstwo Środowiska)

10.40 – 11.10 Rola łowiectwa w zrównoważonej gospodarce leśnej (Janusz Zaleski- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

11.10 – 11.40 Prawo i organizacja łowiectwa w Polsce (Wojciech Radecki, Adam Habuda - Instytut Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu)

11.40 – 12.10 Modele łowiectwa w Europie (Ryszard Dzięciołowski – SGGW, Stefano Mattioli - Uniwersytet w Sienie, Włochy)

12.10 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 13.00 Przerwa na kawę

Blok II: Stan i struktura gatunkowa zwierzyny

13.00 – 13.50 Dynamika i inwentaryzacja populacji wybranych gatunków zwierzyny w Europie (Marco Apollonio – Uniwersytet w Sasari, Włochy)

13.50 – 14.20 Dynamika, inwentaryzacja i struktura gatunkowa populacji zwierzyny w Polsce (Roman Dziedzic – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Jan Błaszczyk – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

14.20 – 14.50 Przyczyny i konsekwencje struktury genetycznej zwierzyny w Polsce (Wanda Olech-Piasecka – SGGW w Warszawie)

14.50 – 15.50 Obiad

15.50 – 16.20 Metody oraz skala reintrodukcji, introdukcji i wsiedlania zwierzyny (Robert Kamieniarz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zenon Rzońca – Nadleśnictwo Wisła)

16.20 – 17.00 Dyskusja

Blok III: Ekologiczne aspekty łowiectwa

17.00 – 17.50 Wpływ gospodarki łowieckiej na różnorodność biologiczną (Marco Heurich – Bawarski Park Narodowy)

17.50 – 18.20 Wpływ drapieżników na populację zwierzyny (Henryk Okarma - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

18.20 – 19.00 Dyskusja

20.00 – 23.00 Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 (środa, 18 marca 2015 r.) Blok III (c.d): Ekologiczne aspekty łowiectwa

9.00 – 9.50 Zależności pomiędzy zagęszczeniem jeleniowatych a poziomem szkód w lasach: w poszukiwaniu punktu krytycznego (Rory Putman – Uniwersytet w Manchesterze)

9.50 – 10.20 Migracje – korytarze ekologiczne w skali kraju i kontynentu (Krzysztof Schmidt - Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Mariusz Górny - Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Dagmara Nowacka - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)

10.20 – 10.50 Dyskusja

10.50 – 11.20 Przerwa na kawę

Blok IV: Relacje - las a zwierzyna

11.20 – 11.50 Hodowla lasu na rzecz minimalizacji szkód łowieckich (Leon Jagoda – RDLP w Krakowie, Andrzej Jaworski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

11.50 – 12.20 Formy i skala oddziaływania zwierzyny na las (Zbigniew Borowski – Instytut Badawczy Leśnictwa, Jan Błaszczyk – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

12.20 – 13.10 Leśnictwo i łowiectwo: zyski i straty (Andras Nahlik – Instytut Nauk o Ziemi i Środowisk w Sopronie, Węgry)

13.10 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 15.30 Obiad

Blok V: Gospodarcze aspekty łowiectwa

15.30 – 16.00 Konsekwencje przyrodnicze, gospodarcze i społeczne wysokich stanów zwierzyny (Jakub Borkowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Patryk Kaczyński - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie)

16.00 – 16.50 Metody wyceny szkód od zwierzyny w lasach niemieckich (Egbert Gleich – Brandenburski Związek Łowiecki)

16.50 – 17.40 Zwierzyna a gospodarka rolna (szkody, wycena, odszkodowania) (Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych)

17.40 – 18.10 Problemy związane z gospodarowaniem populacją łosi oraz ze szkodami czynionymi przez nie w Norwegii (Karen Marie Mathisen - Uniwersytet Przyrodniczy w Evenstad, Norwegia)

18.10 – 19.00 Dyskusja

DZIEŃ 3 (czwartek, 19 marca 2015 r.) - Blok VI: Społeczne funkcje łowiectwa

9.00 – 9.30 Kulturowy aspekt łowiectwa (Dariusz Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

9.30 – 10.00 Gatunki łowne jako źródło chorób zwierząt i ludzi (Mirosław Różycki – Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)

10.00 – 10.30 Przerwa na kawę

10.30 – 11.00 Prawne i organizacyjne możliwości ograniczania występowania afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików (Marek Pirsztuk - Główny Inspektorat Weterynarii)

11.00 – 11.30 Społeczne postrzeganie łowiectwa w Polsce i w Europie (Bogdan Balik - DGLP)

11.30 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.30 Zakończenie

13.00 – 14.00 Obiad

Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 750 zł. Organizator prosi o zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 16 lutego 2015 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem e-mail:

Więcej o wydarzeniu znajduje się na stronie www.zsl.ibles.pl

ZAPROSZENIE   KOSZTY UCZESTNICTWA