Nadchodzące wydarzenia

XIII Konferencja: etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt nt. Koegzystencja człowieka i zwierząt wolno żyjących we współczesnym świecie

Data rozpoczęcia: 2015-10-02
Data zakończenia: 2015-10-02
Miejscowość: Wrocław
Organizator: UP we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Sekcja Dobrostanu PTNW
Województwo: dolnośląskie
Ulica i numer: Chełmońskiego 38C

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt wraz z Sekcją Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych zapraszają 2 października 2015 roku na XIII Konferencję: etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt nt. Koegzystencja człowieka i zwierząt wolno żyjących we współczesnym świecie. Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Romana Kołacza na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Tematyka i cel konferencji

Tematem wiodącym konferencji będą współzależności pomiędzy człowiekiem a zwierzyną dziką, żyjącą w naszym najbliższym otoczeniu. Celem konferencji będzie przedyskutowanie na forum naukowym zadań z zakresu zarówno gospodarki łowieckiej, stosowania metod biotechnologicznych w rozrodzie zwierzyny, okrucieństw wobec zwierząt, a także rozwiązań legislacyjnych proponowanych do wdrożenia w Polsce w najbliższym czasie.

Udział w konferencji wezmą m.in. przedstawiciele Rządu Polskiego, jak również organizacje państwowe i społeczne, których statutowym obowiązkiem jest ochrona zwierząt. Efektem końcowym konferencji będzie sformułowanie w pełni obiektywnych wniosków dotyczących wspólnej egzystencji człowieka i otaczającej go przyrody ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt wolno żyjących, a także aspektów racjonalnej hodowli i pozyskiwania zwierzyny w zgodzie z potrzebami gospodarki prowadzonej przez człowieka.

W programie:

08.00 09.00 Rejestracja uczestników (miejsce: ul. Chełmońskiego 38C)

09.00 09.10 Przywitanie Uczestników konferencji prof. dr hab. Witold Janeczek

09.10 09.15 Otwarcie konferencji JM Rektor UPWr prof. dr hab. Roman Kołacz

09.15 10.00 Rola i zadania Ministerstwa Środowiska w zakresie gospodarki łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych – dr Piotr Otawski (Wiceminister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody)

10.00 10.45 Rola gospodarki łowieckiej w ochronie zwierząt dzikich w Polsce – prof. dr hab. Roman Dziedzic (Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ), Bartłomiej Popczyk (Kierownik Działu Hodowli i OHZ ZG PZŁ)

10.45 11.30 Przestępstwa i wykroczenia wobec zwierząt wolno żyjących – Dariusz Olejniczak (Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu)

11.30 12.00 Przerwa kawowa

12.00 12.45 Rola Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze zwierząt wolno żyjących oraz ochronie ich zdrowia – Marek Pirsztuk (Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektorat Weterynarii)

12.45 13.30 Zachowania przestępcze w grupie osób zajmujących się myślistwem w Polsce – Rafał Gaweł (Ludzie Przeciwko Myśliwym)

13.30 14.15 Myśliwy beneficjent aktu stworzenia – ks. kan. mgr Witold Hyla (Kapelan Myśliwych Archidiecezji Wrocławskiej)

14.15 15.15 Lunch

15.15 16.00 Biotechnologiczne metody ochrony zagrożonych gatunków ptaków – prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz (Dyrektor Instytutu Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

16.00 16.45 Rola i zadania ośrodków hodowlanych i rehabilitacyjnych zwierzyny dzikiej – prof. dr hab. dr h.c. multi Józef Nicpoń (Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

16.45 17.30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Więcej o wydarzeniu znajduje się na stronie www.up.wroc.pl

KOMUNIKAT    KARTA ZGŁOSZENIOWA