Nadchodzące wydarzenia

Seminarium „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich” we Wrocławiu 2017

Data rozpoczęcia: 2017-09-07
Data zakończenia: 2017-09-07
Miejscowość: Wrocław
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
Województwo: dolnośląskie
Ulica i numer: Zaolziańska 2

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zapraszają do udziału w wojewódzkim seminarium „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”, które odbędzie się we Wrocławiu, 7 września o godz. 900 w Q Hotel Plus, przy ul. Zaolziańskiej 2.

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli jednostek systemu pomocy społecznej, przedstawicieli władz samorządowych, wójtów, burmistrzów, radnych, przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub rozwoju usług społecznych, Lokalnych Grup Działania.

Celem seminarium jest wymiana wiedzy oraz nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce.

W programie przewidziano przekazanie informacji na temat idei rolnictwa społecznego i dobrych praktyk w zakresie gospodarstw opiekuńczych, koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce oraz możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych. Ponadto zostaną przeprowadzone zajęcia seminaryjno-warsztatowe na temat działań władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych oraz możliwości współpracy w zakresie rozwoju gospodarstw opiekuńczych.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonej karty zgłoszenia w terminie do 28 sierpnia mailem na adres: , tel. 71 339 08 21 wew. 152

Więcej informacji o seminarium znajduje się na stronie www.dodr.pl