Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie” 2021

Data rozpoczęcia: 2021-05-27
Data zakończenia: 2021-05-28
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Nowoursynowska 159

Konferencja odwołana z powodu pandemii. Konferencja zostanie zorganizowana w późniejszym terminie.

Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza 27-28 maja 2021 roku na Międzynarodową Konferencję Naukową „100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie”, która odbędzie się w Warszawie.

[PROGRAM]

Zakres tematyczny:

 • Sposoby zwiększenia efektywności nawożenia (nowe techniki aplikacji; nowe nawozy)
 • Przemiany składników nawozowych w różnych uwarunkowaniach glebowych i nawozowych (ze szczególnym uwzględnieniem obiegu i bilansowania składników w agroekosystemach)
 • Nawozowe wykorzystania odpadów jako element gospodarki obiegu zamkniętego
 • Znaczenie nawożenia w kształtowaniu wielkości i jakości plonu roślin
 • Zmiany ilościowe i jakościowe glebowej materii organicznej  w warunkach zróżnicowanego użytkowania gleb
 • Typologia, właściwości mineralogiczne i fizykochemiczne gleb różnie użytkowanych
 • Cechy jakościowe gleb, bioróżnorodność oraz plonowanie roślin w różnych systemach rolnictwa, uprawy roli i nawożenia
 • Zastosowanie metod rolnictwa precyzyjnego w doświadczeniach przeprowadzanych w gospodarstwach
 • Znaczenie trwałych łąk i pastwisk w produkcji pasz w różnych systemach gospodarowania; uwarunkowania plonowania oraz nowoczesne technologie renowacji użytków zielonych
 • Nowoczesne metody statystyczne w doświadczalnictwie rolniczym (ze szczególnym uwzględnieniem: liniowych modeli mieszanych w analizie danych doświadczalnych, modelowania matematycznego zjawisk rolniczych, zastosowania geostatystyki w rolnictwie)

Zaplanowane referaty dotyczą 100 lat doświadczalnictwa rolniczego w SGGW w Warszawie oraz wieloletnich eksperymentów polowych w Polsce, w Niemczech i w Czechach. Specjalne wystąpienia nt. funkcjonowania służby doradztwa rolniczego i badań rolniczych w stanie Texas wygłosi prof. Jim Mazurkiewicz z USA. Oprócz tego planowanych jest kilka sesji tematycznych, w tym jedna poświęcona praktyce rolniczej. Zaproszeni gości zwiedzą także Stację Doświadczalną Instytutu Rolnictwa w Skierniewicach.   

Zwieńczeniem obchodów będzie uroczystość nadania tytułu honoris causa SGGW w Warszawie prof. Jimowi Mazurkiewiczowi 22 maja 2020 r. podczas Dni SGGW.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159; 02-776 Warszawa, tel. +48 22 59 326 25 (27), e-mail:

Rejestracja, opłata konferencyjna oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie sggw2020.pl

KOMUNIKAT I   KOMUNIKAT II

Jeśli interesujesz się tematami z branży rolniczej i chcesz być na bieżąco z najświeższymi informacjami, dołącz do naszego FanPaga na Facebooku www.facebook.com/AgroPolskaPL