Samorządom grożą wysokie kary. Wykaz gruntów musi trafić do KZN

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-09-2017,10:05 Aktualizacja: 19-09-2017,10:31
A A A

Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kompletnych wykazów gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości przewidujemy karę 500 zł - mówił Tomasz Żuchowski, wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Kary mogą dotknąć starostwa powiatowe oraz podmioty gospodarujące gruntami Skarbu Państwa.

- System kar jest przewidziany z prostej przyczyny. Jeżeli nie ma systemu sankcyjnego, nie będzie efektów. Podobnie zresztą jest w pracy - jeżeli nie ma sankcji - czy zrobię coś, czy nic nie zrobię, i tak dostaję pensję. Każde określone zadanie musi mieć sankcje, a każda umowa zawiera sankcje za niedotrzymanie terminu realizacji - powiedział polityk.

ulgi podatkowe, pieniądze, PCC, zwolnienie z podatku od czynności cywilno-prawnych

Kupno gruntu bez podatku? Rozszerzenia ulg nie będzie

Nie będzie rozszerzenia w kwestii zwolnień z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) przy nabywaniu gruntów rolnych. Zdaniem resortu finansów byłoby to niezasadne. Do ministerstwa w tej kwestii - o czym niedawno pisaliśmy -...

Wiceminister dodał, że grunty skarbu państwa "to mienie nas wszystkich. Dlatego samorządy, czy spółki nie powinny mieć problemów z przygotowaniem ich wykazów". Dodał, że każdy, kto gospodaruje mieniem państwowym, "powinien w każdej chwili móc powiedzieć, co z tym mieniem się dzieje i sądzę, że podmioty władające nieruchomościami Skarbu Państwa taką wiedzę posiadają, wiedzę aktualną".

Żuchowski dodał, że "ma nadzieję, iż wykazy gruntów zostaną przygotowane na czas, a kary nigdy nie zostaną wymierzone".

KZN powinien otrzymać część wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, tych położonych na obszarach miejskich, do 10 listopada 2017. - Po wejściu w życie ustawy o KZN (11 września) starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów oraz inne organy wskazane w ustawie będą miały 60 dni na sporządzenie i przekazanie do weryfikacji przez wojewodę lub prezesa KZN pierwszych wykazów nieruchomości Skarbu Państwa - przypomniał Żuchowski.

Lasy Państwowe, Krajowy Zasób Nieruchomości, Krzysztof Trębski, przekazywanie gruntów, konrad tomaszewski

Zasady przejmowania leśnych gruntów budzą wiele wątpliwości

Lasy Państwowe zarządzają ok. 600 tys. ha, które potencjalnie mogłyby trafić do wykazu, o którym mówi ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości - powiedział Krzysztof Trębski z biura prasowego Dyrekcji Generalnej LP. - W wykazie...

Wykazy sporządzane przez Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencję Mienia Wojskowego będą trafiały bezpośrednio do prezesa KZN. Z kolei wykazy sporządzone przez starostów czy prezydentów miast najpierw będą podlegały weryfikacji u wojewody. W związku z tym do prezesa KZN trafią najwcześniej 10 grudnia 2017 r.

Żuchowski zwrócił uwagę, że w przypadku nieruchomości położonych na obszarach wiejskich, które mogą zostać przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, termin przygotowania wykazu nieruchomości został określony na 180 dni.

15 września minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie w sprawie wzoru wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Jak wynika ze strony internetowej Rządowe Centrum Legislacji rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 21 września. Wejdzie w życie następnego dnia po publikacji.

Ustawa o KZN weszła natomiast w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty będą przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu, w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement