Rzeka daje się we znaki rolnikom. Potrzebne radykalne kroki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-01-2017,14:00 Aktualizacja: 30-01-2017,13:48
A A A

Każdy gospodarz, który nie może we właściwym czasie wjechać na swoje pola i łąki wie, jak jest to frustrujące. Ci mające swoje areały nad Notecią cierpią od wielu lat.

Mająca ok. 390 km długości i przepływająca przez trzy województwa (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie) rzeka w wielu miejscach występuje z brzegów i zalewa rolnicze włości.

Uniemożliwia prace agrotechniczne, zabiera uprawy i tym samym uderza rolników po kieszeni, a oni mogą tylko zagryzać zęby ze złości. Zwłaszcza, że - w niektórych lokalizacjach - podczas "mokrego" roku woda pozostaje wiele miesięcy.

melioracja, rowy melioracyjne, prawo, przepisy, dbanie o rowy melioracyjne

Każą czyścić rowy. A pieniądze skąd?

Samorządy coraz częściej upominają rolników w kwestii dbania o rowy melioracyjne. Chociaż obowiązki w tym zakresie wynikają z przepisów prawa, rzadko który gospodarz dysponuje wolnymi środkami na ten cel. Przychodzące z gminy...
Przyczyn tego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Na pewno jedna z nich leży w warunkach naturalnych, hydrologicznych, takich jak niskie spadki podłużne rzeki i poprzeczne całych jej dolin, ułożenie dopływów, a także choćby działalność bobrów.

Jako przyczynę naturalną, ale z domieszką konsekwencji działalności człowieka należy wskazać osiadanie terenu (na co wpływają warunki geologiczne pogorszone np. złym wykonaniem systemu odwadniania gruntów).

Przede wszystkim jednak koryto rzeki jest płytkie, ze sporą ilością mułu. I w szybkim tempie zarasta na skutek wysokich temperatur oraz spływających zanieczyszczeń, wiążących się z wysoką zawartością biogenów w wodach. W tym zakresie można by jednak wiele zmienić, gdyby znaleźli się odpowiedzialni (i zapewne pieniądze) za regularne pogłębianie rzeki, konserwację brzegów oraz wykaszanie roślinności.

pomorze zachodnie, odra, Bank Światowy, wały przeciwpowodziowe, prace melioracyjne na Odrze

Odra nie będzie już zalewać pól i łąk. Rusza budowa wałów

150 mln zł otrzymało Pomorze Zachodnie od Banku Światowego na prace melioracyjne na Odrze. W październiku rozpocznie się budowa wałów chroniących mieszkańców Chlewic i Porzecza oraz modernizacja polderu Marwickiego. W planach jest...
W zeszłym roku głośno było o wystąpieniu rolników spod Nakła (woj. kujawsko-pomorskie), którym Noteć zalała ok. 300 ha łąk. Oprócz braku dbałości o stan rzeki, działalności bobrów, wytykali oni także zbyt duże piętrzenie wody na potrzeby gospodarstwa rybackiego.

Tak jak od dawna producenci rolni zmagają się z zalewiskami spowodowanymi przez Noteć, tak od dawna podkreślają potrzebę podjęcia radykalnych kroków, by stan ten odmienić.

Mowa będzie o tym wkrótce, podczas spotkania zaplanowanego w Dębówku Nowym (pow. pilski, woj. wielkopolskie), na które zaprasza Wielkopolska Izba Rolnicza. Tam 6 lutego (od godz. 10) rolnicy w sprawie Noteci będą mogli podyskutować z władzami województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, posłami i samorządowcami.

"Tylko wspólne działania wszystkich instytucji mogą przyczynić się do zlikwidowania wieloletnich zaniedbań i zadowolić wszystkie strony konfliktu" - napisali organizatorzy spotkania.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu