Rolnictwo ekologiczne. Znamy daty egzaminów na inspektorów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2015,15:50 Aktualizacja: 22-01-2015,16:19
A A A

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podała terminy egzaminów dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w 2015 roku.

Przedstawiają się one następująco:

- 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 10,
- 25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10,
- 12 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10

W tych trzech terminach egzamin (odbędzie się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zostanie przeprowadzony w zakresie wszystkich specjalizacji, czyli:

- Ekologicznej uprawy roślin i utrzymanie zwierząt,
- Zbioru ze stanu naturalnego,
- Pszczelarstwa,
- Produktów akwakultury i wodorostów morskich,
- Przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz lub drożdży,
- Wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

Zdany egzamin jest podstawą do wpisu do prowadzonego przez IJHAR-S rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego. Opłata za ten egzamin wynosi 150 złotych za pierwszą specjalizację i 50 złotych za każdą kolejną.

Zgodnie z prawem, kandydat na inspektora zgłasza chęć przystąpienia do niego do IJHAR-S (co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem). Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu. Warunkiem jego zdania jest uzyskanie co najmniej 70 proc. maksymalnej liczby punktów.

Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego nadawane są na okres 3 lat. Z chwilą upływu 36 miesięcy od dnia zdania egzaminu, inspektor zostaje skreślony z rejestru, chyba, że przed upływem tego okresu ponownie zda egzamin.

Poleć
Udostępnij