Powstanie państwowa inspekcja ochrony zwierząt? Potrzeba 40 milionów rocznie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-09-2021,13:45 Aktualizacja: 21-09-2021,13:49
A A A

Powołanie państwowej inspekcji ochrony zwierząt pod banderą resortu spraw wewnętrznych postulował prof. Andrzej Elżanowski podczas zorganizowanego w Senacie Ogólnopolskiego Kongresu Praw Zwierząt.

Otwierając spotkanie, wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka podkreślała, że podnoszenie standardów traktowania zwierząt i stosowanie coraz bardziej restrykcyjnych norm prawnych w tym zakresie może naruszać interesy pewnych grup społecznych. Sam dobrostan zwierząt, kluczowy w tej kwestii, nie zawsze jest natomiast zagwarantowany na odpowiednim poziomie.

krowy, pastwisko, dobrostan, bydło

Duże zainteresowanie dopłatami z tytułu dobrostanu zwierząt

Ponad 49 tys. rolników ubiega się w tym roku o dopłaty z tytułu tzw. dobrostanu zwierząt - wynika z danych resortu rolnictwa. Jest to działanie wprowadzone w 2020 r. i ma poprawić warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich....

- Cieszę się, że respektowanie praw zwierząt i zrozumienie tego, że są istotami czującymi i myślącymi, wznosi się ponad podziały partyjne - zauważył Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP.

Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu mówiła, że trzeba przekonywać, że należy inaczej myśleć o zwierzętach, uczyć do nich szacunku. Z kolei posłanka Katarzyna Piekarska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt wskazała na najbardziej potrzebne i możliwe do wprowadzenia już teraz zmiany.

Są to m.in. monitoring w rzeźniach, zakaz trzymania psów na łańcuchu, budowa nowoczesnych schronisk, wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej, określenie norm hodowli psów i kotów. Piekarska wyraziła ponadto nadzieję, że w najbliższych latach uda się wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futra.

Zdaniem Elżanowskiego, zoologa i kierownika Sekcji Dobrostanu Zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym, do najpilniejszych zmian w ochronie zwierząt, które można przeprowadzić ponad podziałami politycznymi i przy niezbyt wysokich kosztach należy zaliczyć poprawę nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, a także polepszenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Janusz Wojciechowsk, doberostan zwierząt, produkcja mięsa

Wojciechowski: dobrostan zwierząt to dobrostan rolników i konsumentów

Zwiększona przestrzeń, chów bez uwięzi, wolny wybieg, ściółka ze słomy, letni wypas, młode z matkami, zwierzęta własnego chowu, pasza z gospodarstwa, krótki transport, humanitarny ubój - to powinno być premiowane w...

W ocenie profesora skuteczny nadzór sprawowany tylko przez resort rolnictwa jest niemożliwy ze względu na konflikt interesów między producentami a dobrostanem i prawami zwierząt. Dlatego postulował włączenie do tego procesu resortu spraw wewnętrznych, w którym należałoby powołać państwową inspekcję ochrony zwierząt na wzór Państwowej Inspekcji Pracy.

- Takie rozwiązanie zmusiłoby pozbawionych skrupułów przedsiębiorców do zmiany praktyk, a opieszałych powiatowych lekarzy weterynarii do wypełniania ustawowych obowiązków - przekonywał, szacując roczny koszt utrzymania inspekcji na 40 mln zł.

Podkreślił też, że schroniska dla zwierząt nie powinny być prowadzone przez firmy dla zysku, lecz przez organizacje pożytku publicznego, których statutowym celem jest humanitarna ochrona zwierząt, ewentualnie przez organy samorządu terytorialnego. Zaproponował powierzenie tego zadania powiatom.

Zoolog wyjaśnił, że docelowo każdy powiat powinien mieć schronisko prowadzone przez organizację pozarządową lub starostwo, a koszty ich utrzymania ponosiłyby gminy. Wskazał też na potrzebę opracowania procedury przekazania do schroniska znalezionych zwierząt.

Podczas kongresu parlamentarzyści, naukowcy, hodowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, samorządów i organizacji pozarządowych dyskutowali w ramach 8 paneli: edukacja, dobrostan zwierząt gospodarskich, ochrona prawna zwierząt w praktyce, bezdomność zwierząt, psy i koty rasowe, interwencje organizacji społecznych, nauka a prawa zwierząt, zwierzęta cyrkowe i dziko żyjące.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu