Pogranicznicy sprawdzili obcokrajowców

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-09-2020,17:55 Aktualizacja: 21-09-2020,17:57
A A A

Wielu nieprawidłowości w zatrudnianiu obcokrajowców dopatrzyli się funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie podczas kontroli w przedsiębiorstwie z branży przetwórstwa rybnego w powiecie wejherowskim (woj. pomorskie).

Kontrolą objęto 709 cudzoziemców (585 z Mołdawii, 112 z Ukrainy, 11 z Rumunii, 1 z Białorusi). W przypadku 238 pogranicznicy stwierdzili nielegalne powierzenie pracy w związku z brakiem zezwoleń na pracę oraz dokumentów uprawniających do pobytu oraz pracy na innych warunkach niż w zezwoleniach.

nielegalna praca w gospodarstwie, zbiór warzyw, powiat chełmiński, straż graniczna

Obcokrajowcy wydaleni, gospodarz z grzywną

6 cudzoziemców pracujących "na czarno" w gospodarstwie rolnym wytropili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Konsekwencje ponieśli obcokrajowcy i pracodawca. Funkcjonariusze z Zespołu ds. Kontroli...

"Jak ustalili prowadzący czynności funkcjonariusze, pracodawca przy powierzaniu cudzoziemcom pracy w stosunku do 382 osób popełnił inne naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie dopełnił obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 119 cudzoziemców, nie podpisywał z cudzoziemcami umów w wymaganej formie (210 osób), nie powiadamiał właściwego wojewody o rozpoczęciu pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę (53 osoby)" - wylicza Morski Oddział Straży Granicznej.

Wobec przedsiębiorcy skierowany zostanie do sądu wniosek o jego ukaranie.

"Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenie oraz administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu" - podaje MOSG.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement Advertisement